🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Hồ Chí Minh] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Nhân Tại Giáo Xứ Tân Hương Tháng 4 Năm 2022

[Hồ Chí Minh] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Nhân Tại Giáo Xứ Tân Hương Tháng 4 Năm 2022
Thông tin nhà thờ Tân Hương
Giáo Hạt: Tân Sơn Nhì
Địa chỉ: 162 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Quan Thầy: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Số Điện Thoại: 028 3847 0325

Thông Báo

Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Nhân Tại Giáo Xứ Tân Hương

Khai Giảng: 18/04/2022
Thời gian học (trong vòng hơn 3 tháng):

vào thứ Hai - Tư - Sáu (từ 19g30 - 21g00)

Liên hệ đăng ký tại: Văn phòng Giáo xứ TÂN HƯƠNG

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo