🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Tây Ninh] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Dự Tòng Giáo Xứ Gò Dầu Cuối Tháng 3 Năm 2022

[Tây Ninh] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Dự Tòng Giáo Xứ Gò Dầu Cuối Tháng 3 Năm 2022
Thông tin nhà thờ Gò Dầu
Giáo Hạt: Tây Ninh
Địa chỉ: Ô 2/146 Rạch Sơn, Ttr. Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 0276 352 2006
KHAI GIẢNG GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN
Giáo xứ Gò Dầu khai giảng:
1. Giáo lý dự tòng: lúc 17 giờ 30, Chúa nhật 20/3/2022
2. Giáo lý hôn nhân: lúc 17 giờ 30, thứ Bảy 26/3/2022

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo