🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Hồ Chí Minh] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Nhân Tại Giáo Xứ Mai Khôi Tháng 3 Năm 2022

[Hồ Chí Minh] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Nhân Tại Giáo Xứ Mai Khôi Tháng 3 Năm 2022
Thông tin nhà thờ Mai Khôi
Giáo Hạt: Tân Định
Địa chỉ: 44 Tú Xương, P.7 Quận 3
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 3932 5738

   Tổng Giáo phận Sài Gòn
       Giáo xứ Mai Khôi
44 Tú Xương - P.VTS - Quận 3


KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ CHO NGƯỜI LỚN

Giáo lý dự tòng:

® Khai giảng: 19h00 ngày 7.3.2022

® Học thứ 2.4.6 hàng tuần.

Giáo lý hôn nhân

® Khai giảng: 19h00 ngày 8.3.2022

® Học thứ 2.4.6 hàng tuần.

Chi tiết, xin liên hệ: Văn phòng Giáo xứ

Linh mục Nguyễn Minh Nhật - 0902684388


✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo