🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Quyết Thắng
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 494
Trình bày: Kim Khánh Chi
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 399
Trình bày: Ân Phúc
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 464
Trình bày: Trần Ngọc
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 437
Trình bày: Duyên Quỳnh
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 431
Trình bày: Tú Mỹ
Thể loại: Chúa Thánh Thần Thánh ca | Lượt nghe: 571
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Chúa Thánh Thần Thánh ca | Lượt nghe: 538
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 721
Trình bày: Mai Yên
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 618
Trình bày: Thúy Hà
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 666
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 1044
Trình bày: Đức Minh
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 573
Trình bày:
Thể loại: Đám cưới Thánh ca | Lượt nghe: 740
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Đức Mẹ Thánh ca | Lượt nghe: 419
Trình bày: Trần Ngọc
Thể loại: Đức Mẹ Thánh ca | Lượt nghe: 422

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo