🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Quyết Thắng
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 439
Trình bày: Kim Khánh Chi
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 356
Trình bày: Ân Phúc
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 423
Trình bày: Trần Ngọc
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 394
Trình bày: Duyên Quỳnh
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 379
Trình bày: Tú Mỹ
Thể loại: Chúa Thánh Thần Thánh ca | Lượt nghe: 502
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Chúa Thánh Thần Thánh ca | Lượt nghe: 487
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 655
Trình bày: Mai Yên
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 552
Trình bày: Thúy Hà
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 607
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 910
Trình bày: Đức Minh
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 510
Trình bày:
Thể loại: Đám cưới Thánh ca | Lượt nghe: 671
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Đức Mẹ Thánh ca | Lượt nghe: 375
Trình bày: Trần Ngọc
Thể loại: Đức Mẹ Thánh ca | Lượt nghe: 363

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo