🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Quyết Thắng
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 345
Trình bày: Kim Khánh Chi
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 265
Trình bày: Ân Phúc
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 317
Trình bày: Trần Ngọc
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 290
Trình bày: Duyên Quỳnh
Thể loại: Cầu Hồn Thánh ca | Lượt nghe: 293
Trình bày: Tú Mỹ
Thể loại: Chúa Thánh Thần Thánh ca | Lượt nghe: 352
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Chúa Thánh Thần Thánh ca | Lượt nghe: 348
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 471
Trình bày: Mai Yên
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 379
Trình bày: Thúy Hà
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 453
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 649
Trình bày: Đức Minh
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 382
Trình bày:
Thể loại: Đám cưới Thánh ca | Lượt nghe: 503
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Đức Mẹ Thánh ca | Lượt nghe: 276
Trình bày: Trần Ngọc
Thể loại: Đức Mẹ Thánh ca | Lượt nghe: 265

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo