🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 332
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 250
Trình bày: Minh Quang
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 257
Trình bày: Tuyết Mai Ly
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 271
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 226
Trình bày: Lm. Đăng Linh
Thể loại: Nhập Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 252
Trình bày: Huỳnh Lợi
Thể loại: Nhập Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 291
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 372
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 260
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 242
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 237
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 303
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 254
Trình bày: Ân Phúc
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 246
Trình bày: Ân Phúc Thiên Nga
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 252

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo