🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

LỊCH TUẦN THÁNH 2023 TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI

LỊCH TUẦN THÁNH 2023  TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI

Quận Hoàn Kiếm

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– Các Thánh lễ như Chúa nhật hàng tuần

– 8h30: Thánh lễ khai mạc (rước lá trọng thể)

– 18h00: Thánh lễ khai mạc do Đức TGM Giuse chủ sự (rước lá trọng thể)

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ (3-5/4/2023)

– 5h30: Thánh lễ

– 18h30: Thánh lễ – Sau Thánh lễ, Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

Các Thánh lễ như Chúa nhật thường niên, ngoại trừ:

+ Không có Thánh lễ lúc 5h00 sáng

+ 9h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

+ 10h30: Thánh lễ tiếng Pháp

NHÀ THỜ HÀM LONG

21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

Khởi đầu Tuần Thánh

– Thánh lễ 6h30, 8h30, 17h00 và 19h00.

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3-5/4/2023)

– 5h30 và 19h00: Thánh Lễ

– 19h30: Ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa

– 19h30 – 21h00: Giải tội

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

Bắt đầu cử hành cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô

– 19h00: Thánh lễ kính nhớ Chúa lập Bí tích Thánh Thể

– Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết cho nhân loại

Hôm nay là ngày sám hối. Ăn chay và kiêng thịt

– 6h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00

– 7h30: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể

– 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)

– 15h00: Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa

– 19h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa – Hôn Thánh Giá

– 20h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa – Ngắm dấu đanh

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể

– 10h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Bà

– 21h00: Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ trọng: 6h30, 8h30,17h00 và 19h00

Quận Ba Đình

NHÀ THỜ CỬA BẮC

56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/3/2023)

– Thánh lễ: 06h30; 08h30 (cho Thiếu nhi); 10h30 (tiếng anh); và 19h00

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3 – 5/4/2023)

– 19h00: Thánh Lễ

– 19h30: Ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 09h00 tại nhà thờ Phú Đa có Thánh Lễ Truyền Dầu

– 19h00: Thánh lễ Kính nhớ Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

– Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

Kính nhớ Chúa chịu chết cho nhân loại

Hôm nay là ngày sám hối, ăn chay và kiêng thịt.

– 6h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00

– 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)

– 18h30: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể

– 19h30: Nghi thức kính nhớ Chúa chịu chết cho nhân loại

– 21h30: Ngắm Dấu Đanh Chúa. Hôn chân Chúa đến hết ngắm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 9h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà

– 21h00: Canh thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ trọng: 6h30, 8h30, 10h30 (Tiếng Anh) và 19h00

NHÀ THỜ GIẢNG VÕ

766 Đ. La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– 16h30Thánh lễ (Dành cho thiếu nhi)

– 20h00: Thánh lễ

THỨ HAI TUẦN THÁNH (3/4/2023)

– 17h45: Ngắm rằng

– 18h30: Thánh lễ

– 20h00: Bí Tích Hòa Giải

THỨ BA TUẦN THÁNH (4/4/2023)

– 18h30: Thánh lễ

– 20h00:  Bí Tích Hòa Giải

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (5/4/2023)

– 18h30: Thánh lễ

– Sau lễ, ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu

– 20h00:  Bí Tích Hòa Giải

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly

– Sau lễ, ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu và chầu Thánh Thể đến 24g

– Trong lúc ngắm, có Bí Tích Hòa Giải

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

Hôm nay ăn chay và kiêng thịt

– 17h30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể

– 18h30: Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội cho thiên hạ

– Sau nghi thức, ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu và ngắm Dấu đanh

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 8h00 – 10h30: Bí Tích Hòa Giải

– 18h30:  Ngắm15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh Lễ Vọng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– 15h30: Thánh Lễ Phục Sinh (dành cho Thiếu nhi)

– 20h00: Thánh Lễ Phục Sinh

Quận Hai Bà Trưng

NHÀ THỜ TÂN LẠC

17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– Thánh lễ: 8h00, 18h00 và 20h00

THỨ HAI TUẦN THÁNH (3/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h45: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ BA TUẦN THÁNH (4/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h45: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h45: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân

– Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 23h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 18h00: Đàng Thánh Giá

– 19h00: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ vọng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ: 8h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ TRUNG TRÍ

172 Trần Khát Trân, Trung Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– 6h00: Rước lá – Thánh lễ

– 16h30: Rước lá – Thánh lễ

– 19h00: Rước Lá – Thánh lễ

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH (3 – 5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h45: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ Tiệc ly

– 20h30: Chầu Mình Thánh

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

– 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

– 20h00: Hôn chân Chúa Giê-su và Nguyện ngắm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h30: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 6h00: Thánh lễ

– 16h30: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

Quận Đống Đa

NHÀ THỜ THÁI HÀ

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3,4,5/4/2023)

– 5h00: Thánh lễ

– 18h30: Thánh lễ (sau Thánh lễ có ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/4/2023)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)

– 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

– Chầu Thánh Thể (theo lịch đã chia cho các hội đoàn)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 15h30: Đi đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

– 19h00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể

– Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (hôn chân Chúa)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

– 18h00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)

– 21h00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho người lớn)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – MỪNG CHÚA SỐNG LẠI (9/4/2023)

– 05h30: Lễ I – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 08h00: Lễ II – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 10h00: lễ III – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 16h00: Lễ IV – Đại lễ Chúa Phục Sinh (dành cho thiếu nhi)

– 18h00: Lễ V – Đại lễ Chúa Phục Sinh

– 20h00: Lễ VI – Đại lễ Chúa Phục Sinh

NHÀ THỜ HÀNG BỘT

162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– 6h00: Làm phép lá – Thánh lễ

– 7h45: Các em thiếu nhi đi đàng Thánh giá

– 9h00: Làm phép lá – Thánh lễ

– 17h00: Làm phép lá – Thánh lễ

– 19h00: Làm phép lá – Thánh lễ

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3,4,5/4/2023)

– 05h30: Thánh lễ

– 18h30: Thánh lễ – Tĩnh tâm. Sau Thánh lễ có ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu (Trong lúc ngắm, Cha xứ ngồi tòa giải tội)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly

– Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 17h30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài nhà thờ

– 18h30: Nghi thức kính nhờ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/ 2023)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – MỪNG CHÚA SỐNG LẠI (9/4/2023)

– Các Thánh lễ như Chúa nhật thường niên, ngoại trừ:

+ Không có Thánh lễ 9h00, thay vào đó là Thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 8h00

Quận Tây Hồ

NHÀ THỜ AN THÁI

460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội

THỨ BẢY: 1/4/2023

– 19h00: Làm phép – Rước Lá và Thánh lễ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– 6h30: Làm phép Lá – Thánh lễ

– 17h00: Làm phép Lá – Thánh lễ

– 19h00: Làm phép – Rước Lá và Thánh lễ

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH (3 – 5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– Sau Thánh lễ, Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ Tiệc ly

– Sau Thánh lễ kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm

– Chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ

– 19h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa – Suy tôn Thánh Giá

– Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Trong lúc ngắm – Cộng đoàn hôn chân Chúa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức vượt qua

CHÚA NHẬT: ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 5h15: Thánh lễ

– 6h30: Thánh lễ

– 17h00: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

LỊCH GIẢI TỘI TRONG TUẦN THÁNH

Sau các Thánh lễ từ Thứ 2 đến Thứ 6 Tuần Thánh

NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY

409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Đang cập nhật

Quận Hoàng Mai

NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét)

111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– Thánh lễ: 5h30, 8h00 (lễ Thiếu nhi), 16h00, 18h00, 20h00

– Các Thánh lễ, làm phép lá tại sân tháp nhà thờ

– Các Thánh lễ hát Bài Thương Khó (Passio), ngoại trừ Thánh lễ 8 giờ Chúa nhật dành cho trẻ em.

THỨ HAI TUẦN THÁNH (3/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h35: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ BA TUẦN THÁNH (4/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h35: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su + Ngắm dấu đanh

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h35: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ tiệc ly

– Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 23 giờ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023): Ăn chay kiêng thịt

– 18h00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài nhà thờ

– 19h00: Cử hành suy tôn cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa Giê-su

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08/4/2023)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Giêsu

CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ CHÚA GIÊSU PHỤC SINH, 9/4/2023

– Thánh lễ: 5h30, 08h00 (lễ Thiếu nhi), 16h00, 18h00, 20h00

NHÀ THỜ PHÁP VÂN

Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt (Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3-5/4/2023)

– 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su

– Thánh lễ: Sau khi kết thúc giờ ngắm 15 sự

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Ngắm rằng

– 20h00: Thánh lễ tiệc ly

– Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 19h00: Đi đàng Thánh giá

– 20h00: Tưởng Niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội nhân loại

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria

– 20h00: Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 8h00: Thánh lễ

– 18h00: Thánh lễ

– 20h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ YÊN DUYÊN

Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3-5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– Sau Thánh lễ, ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Ngắm rằng

– 20h00: Thánh lễ tiệc ly

– Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 19h00: Đi đàng Thánh giá

– 20h00: Tưởng Niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội nhân loại

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria

– 20h00: Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 10h00: Thánh lễ

– 18h30: Thánh lễ

NHÀ THỜ NAM DƯ

30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– 6h30: Thánh lễ

– 8h30: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

THỨ HAI – THỨ BA TUẦN THÁNH (3 – 4/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h45: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 17h00: Ngắm sự thương khó Chúa Giê-su

– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 24h00.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 17h50: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

– 18h30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su

– 20h00: Ngắm sự thương khó Chúa Giê-su

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 6h30: Thánh lễ

– 8h30: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

Quận Hà Đông

GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG

Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH (3 – 5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh

THỨ SÁU KÍNH NHỚ CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA (7/4/2023)

– 8h00: Kinh sách – Kinh sáng trọng thể

– 10h00: Ngắm rằng

– 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể

– 19h00: Kính nhớ Chúa chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa Giê-su

THỨ BẢY VỌNG CHÚA PHỤC SINH – ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA (8/4/2023)

– 8h00: Kinh sách – Kinh sáng trọng thể

– 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể

CHÚA NHẬT: ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ: 5h30, 8h00 (thiếu nhi), 17h00 và 19h30

NHÀ THỜ YÊN LỘ

Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 2/4/2023

– 8h00: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH (3 – 5/4/2023)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

– 19h00: Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/4/2023)

– 18h30: Thánh Lễ Tiệc Ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 23h00.

THỨ SÁU KÍNH NHỚ CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA (7/4/2023)

– 18h30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su

– 20h30: Ngắm đàng Thánh giá

THỨ BẢY VỌNG CHÚA PHỤC SINH – ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA (8/4/2023)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT: ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 8h00: Thánh lễ

Huyện Thanh Trì

NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Đang cập nhật

NHÀ THỜ VẠN PHÚC

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

06h15:  Làm Phép lá – Rước lá – Thánh lễ

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

06h30:  Thánh Lễ Phục Sinh

Quận Từ Liêm

NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG

Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Thứ Bảy (1/4/2023)

– 19h00: Giáo Xứ Phùng Khoang

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– Thánh lễ: 6h00, 10h30, 16h00, 18h00 và 20h00

THỨ HAI TUẦN THÁNH (3/4/2023)

– Thánh lễ: 19h00

THỨ BA TUẦN THÁNH (4/4/2023)

– Thánh lễ: 19h00

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (5/4/2023)

– Thánh lễ: 5h30 và 19h00

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– Thánh lễ: 18h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 15h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su

– 18h00: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su

– 20h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể tại quảng trường Đức Mẹ

 THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/20223)

– 19h30: Thánh lễ Vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– 6h15: Rước Kiệu Chúa Phục Sinh

– Thánh lễ: 7h00, 16h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ TRIỀU KHÚC (Giáo xứ Phùng Khoang)

P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ Bảy (1/4/2023)

– 18h00: Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 18h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

– 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su

– 20h30: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su

 THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/20223)

– 19h00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– 18h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ TRUNG VĂN (Giáo xứ Phùng Khoang)

Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Thứ Bảy (1/4/2023)

– 18h30: Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– Thánh lễ: 19h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 18h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

– 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su

– 20h30: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su

 THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/20223)

– 19h00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ CỔ NHUẾ

Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– Thánh lễ: 06h00; 08h30 (Lễ thiếu nhi); 16h00; 18h00; 20h00

THỨ HAI – THỨ BA TUẦN THÁNH (3 – 4/4/2023)

– 18h30: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (5/4/2023)

– 19h00: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su + Ngắm dấu đanh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 24h00.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 18h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể + Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ BẢY VỌNG CHÚA PHỤC SINH (8/4/2023)

– 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Canh thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ: 06h00; 08h30 (Lễ thiếu nhi); 16h00; 18h00; 20h00

NHÀ THỜ HỌ HOÀNG THÔN (Xứ Cổ Nhuế)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/3/2023)

– Thánh lễ: 7h00

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ: 7h00

NHÀ THỜ HỌ PHÚ MỸ (Xứ Cổ Nhuế)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/3/2023)

– Thánh lễ: 18h00

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ: 18h00

NHÀ THỜ ĐÌNH QUÁN 

Đình Quán, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– 8h00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi

– 20h00: Thánh lễ dành cho cộng đoàn

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3-5/4/2023)

– 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su

– 19h30: Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06/4/2023)

– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly

– Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 9h00: Kinh Sách trọng thể

– 18h00: Suy Niệm Đàng Thánh Giá Trọng Thể

– 19h00: Tưởng Niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội nhân loại

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 9h00: Kinh Sách trọng thể

– 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria

– 20h30: Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 8h00: Thánh lễ

– 20h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ PHÚC LÝ (Thuộc giáo xứ Đình Quán)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (2/4/2023)

– 18h00: Thánh lễ

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (3-5/4/2023)

– 18h00: Thánh lễ

– 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su

CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (9/4/2023)

– 10h30: Thánh lễ

NHÀ THỜ NGỌC MẠCH

Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

THỨ BẢY (1/4/2023)

– 19h00: Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 2/4/2023

– Thánh lễ: 7h00, 10h00, 17h00, 19h00

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ (3 – 5/4/2023_

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

– 19h00: Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (6/4/2023)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

– 19h00: Thánh lễ

– 20h15 – 23h45: Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (7/4/2023)

– 19h00: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (8/4/2023)

– 5h30: Đi đàng Thánh Giá

– 20h30: Canh Thức Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (9/4/2023)

– Thánh lễ: 7h00, 10h00, 17h00, 19h00

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo