🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH Giáo Xứ Bích Đông (2022)

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH Giáo Xứ Bích Đông (2022)
Thông tin nhà thờ Bích Đông
Giáo Hạt: ( 8 giáo xứ )
Địa chỉ:
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
✝️CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH (2022)✝️
▪️Thứ hai - thứ ba - thứ tư:
4h30_ thánh lễ vào các buổi sáng.
18h30_ ngắm 10-15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.
▪️Thứ năm:
18h_ rước Chiên.
19h_ Thánh Lễ Tiệc Ly; sau bài giảng có nghi thức rửa chân (giáo họ Thổ Cầu phục vụ).
Sau thánh lễ Chầu Thánh Thể.
▫️Thứ tự các giờ chầu:
+ giáo họ Thổ Cầu
+ ca đoàn Truyền Tin
+ hội gia trưởng
+ hội con cái Đức Mẹ
+ hội dòng 3 Đaminh
▪️Thứ sáu:
15h_ cử hành thánh lễ trọng thể Lòng Chúa Thương Xót và nghi thức Suy tôn Thánh Giá.
18h_ ngắm nguyện, tháo đanh, táng xác.
▪️Thứ bảy:
Buổi sáng_ cộng đoàn giáo xứ cùng các đoàn hội viếng hang đá.
18h_ ngắm nguyện + Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (ca đoàn Truyền Tin phục vụ).
▪️Chúa nhật:
Buổi sáng_ thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại giáo họ Thổ Cầu.
18h_ rước kiệu xung quanh thánh đường + thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ giáo xứ (ca đoàn Truyền Tin phục vụ).
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo