🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Giáng Sinh Tại Tất Cả Nhà Thờ Giáo Xứ Giáo Họ Ở Giáo Phận Sài Gòn Năm 2022

Lịch Lễ Giáng Sinh Tại Tất Cả Nhà Thờ Giáo Xứ Giáo Họ Ở Giáo Phận Sài Gòn Năm 2022

Dưới đây là thông tin chi tiết giờ lễ Noel các nhà thờ TP HCM được chia theo từng khu vực mà bạn có thể tham khảo:

Khu vực

Nhà thờ

Giờ vọng Giáng sinh

(24/12/2022)

Giờ Giáng sinh (25/12/2022)

Quận 1, Quận 2

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Huyện Sỹ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Thủ Thiêm

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Thiên Thần

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Mạc Ty Nho

19h30

7h, 17h

Nhà thờ Cầu Kho

19h, 21h

5h, 7h, 17h, 18h

Quận 3, Quận 5

Giờ lễ Giáng sinh dòng Chúa Cứu Thế - nhà thờ Kỳ Đồng

18h (thánh lễ dành cho thiếu nhi), 21h

6h30, 8h, 10h, 15h30, 17h, 18h30, 20h

Giờ lễ Noel Nhà thờ Tân Định

18h30, 21h

6h15, 7h30, 9h, 16h, 17h30, 19h

Nhà thờ Mai Khôi

18h, 19h30, 21h

5h30, 7h, 8h30 (lễ thiếu nhi), 16h (lễ tiếng Anh), 17h30, 19h

Nhà thờ Bàn Cờ

19h, 21h

6h, 7h30, 16h30, 18h

Nhà thờ Thánh Giuse An Bình

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Quận 4, Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh

Nhà thờ Xóm Chiếu

19h, 20h30

4h45, 6h, 7h30, 16h, 17h30, 19h

Nhà thờ Mẫu Tâm

18h, 21h

5h30, 8h, 16h30, 18h30

Nhà thờ Thuận Phát

18h, 21h

5h, 8h, 17h, 19h

Quận 10, Quận 11, Phú Nhuận

Nhà thờ Đồng Tiến

18h30, 21h

6h, 7h30, 17h, 18h30

Nhà Thờ Bình Thới

18h, 20h

5h30, 7h, 18h

Nhà thờ Ba Chuông (Đa Minh)

18h30, 21h

5h, 6h15, 7h30, 9h, 10h30 (lễ tiếng Anh), 16h, 17h30, 19h

Nhà thờ Bắc Hà

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Hòa Hưng

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Vườn Xoài

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Giờ lễ Giáng sinh Gò Vấp, Quận 12, Hóc Môn

Giờ lễ Noel nhà thờ Hạnh Thông Tây

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Bến Cát

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Thái Bình

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Hòa Bình

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Trung Chánh

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Tân Đông

18h, 21h

4h30, 6h, 7h30, 9h, 10h30, 15h, 16h30, 18h, 19h30

Nhà thờ Tân Phước

18h30, 20h30

5h30, 7h30, 17h30, 19h

Nhà thờ Thạch Đà

19h, 22h

4h30, 6h, 7h30, 16h, 17h30, 19h

Nhà thờ Chợ Cầu

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Hóc Môn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Giờ lễ Noel nhà thờ An Nhơn

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân

Giờ lễ Noel nhà thờ Tân Phú

16h, 18h (hoạt cảnh) - 19h thánh lễ TN, 21h50

5h30, 7h30, 9h30, 15h, 16h, 17h15, 19h30

Nhà thờ Gò Mây

18h, 20h, 22h

4h30, 6h, 7h30, 9h, 15h, 16h30, 18h, 19h30

Nhà thờ Chí Hoà

18h30, 20h30

6h30, 8h, 9h30, 15h, 16h30, 18h

Nhà thờ Phú Hòa

19h30

5h30, 7h30, 17h

Nhà thờ Phú Trung

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Thánh Phaolo

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình Thạnh

Nhà thờ Thanh Đa

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Thánh Martino de Porres

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Hàng Xanh

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Thị Nghè

17h, 18h30, 20h

5h, 6h30, 8h, 15h, 16h30, 18h, 19h30

Nhà thờ Thánh Tịnh

17h, 19h

6h30, 8h, 16h30

Thủ Đức, Quận 9

Nhà thờ Thủ Đức

18h30, 21h30

5h, 6h30, 8h15, 15h, 17h, 19h

Giờ lễ Noel nhà thờ Fatima Bình Triệu

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà thờ Bình Chiểu

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo