🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Thánh Các Giáo Xứ Giáo Họ Hà Nội

Lịch Lễ Tuần Thánh Các Giáo Xứ Giáo Họ Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/04/2022)

– Các Thánh lễ như Chúa nhật hàng tuần: 05h00, 07h00, 08h30, 10h00 (Tiếng Pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (Lễ giới trẻ)

– 8h30: Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên (Rước lá trọng thể từ bên ngoài Nhà thờ)

THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH (11 – 13/4/2022)

– 5h30: Thánh lễ

– 18h30: Thánh lễ – Sau Thánh lễ, Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Các Thánh lễ như Chúa nhật hằng tuần, ngoại trừ:

+ Không có Thánh lễ lúc 5h00 sáng

+ 9h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

+ 10h30: Thánh lễ tiếng Pháp

NHÀ THỜ HÀM LONG

21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022) Khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó

– 6h00: Thánh lễ

– 8h30: Thánh lễ

– 17h00: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH (11 – 13/4/2022)

– 5h30: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– Tối 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể

– Ngắm 15 sự thương khó

– Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 15h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Đức Giêsu

– 18h30: Suy tôn Thánh Giá

– 20h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu – Ngắm nhân sao

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh. Canh thức vượt qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 6h00: Thánh lễ

– 8h30: Thánh lễ

– 17h00: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ TRUNG TRÍ

172 Trần Khát Trân, Trung Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 19h00: Thánh Lễ

THỨ HAI – THỨ BA TUẦN THÁNH (11 – 12/4/2022)

– 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

– Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h30: Thánh lễ Tiệc ly

– Sau lễ Chầu Mình Thánh Chúa

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể

– Kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

Quận Ba Đình

NHÀ THỜ CỬA BẮC

56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Palm Sunday) – Khai mạc Tuần Thánh (10/4/2022)

– Thánh lễ (Holy Mass): 6h30; 8h30; 10h30 (English); 19h00

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (11-13/4/2022): (Holy Monday, Tuesday, Wednesday)

– 19h00: Thánh Lễ (Holy Mass, Confession after)

– 19h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa – Giải tội sau Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (HOLY THURSDAY) (14/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ Kính nhớ Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Holy Mass of Commemoration of the Institution of the Eucharist – The Last Supper of the Lord. (Vietnamese – English)

– Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (GOOO FRIDAY) (15/4/2022)

Kính Nhớ Chúa Chịu Chết Cho Nhân Loại

Hôm nay là ngày sám hối. Ăn chay và kiêng thịt.

– 6h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00

– 8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể

– 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)

– 17h00: The Way of the Cross (English)

– 18h00: Commemoration of the Lord’s Passion and Death (English)

– 19h30: Nghi thức kính nhớ Chúa chịu chết cho nhân loại

– 21h00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể

– 22h00: Ngắm Dấu Đanh Chúa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (HOLY SATURDAY) (16/4/2021)

– 8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể

– 9h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà

– 21h00: Nghi thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Easter Vigil: Vietnamese – English)

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (EASTER SUNDAY) (17/4/2021)

– Thánh lễ trọng: 6h30, 8h30,19h00

Solemn Mass (English): 10h30 am

NHÀ THỜ GIẢNG VÕ

766 Đ. La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

THỨ BẢY VỌNG LỄ LÁ (09/4/2022)

– 19h15: Rước lá + Thánh lễ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 20h00: Thánh lễ

THỨ HAI TUẦN THÁNH (11/4/2022)

– 18h30: Thánh lễ

+ Trước lễ: Ngắm Rằng

+ Sau lễ: Giải tội

THỨ BA TUẦN THÁNH (12/4/2022)

– 18h30: Thánh lễ (Sau lễ có giải tội)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 18h30: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h30: Thánh lễ Tiệc Ly

– Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h30: Đi đàng thánh giá trọng thể

– Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết, chuộc tội nhân loại.

– Ngắm Dấu Đanh

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Nghi thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 20h00: Thánh lễ

Quận Hai Bà Trưng

NHÀ THỜ TÂN LẠC

17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đang cập nhật

Quận Đống Đa

NHÀ THỜ THÁI HÀ

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (11 – 13/4/2022)

– 5h30: Thánh lễ

– 18h30: Thánh lễ (sau thánh lễ có ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)

– 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 15h30: Đi Đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

– 19h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

– 18h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho thiếu nhi)

– 21h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho người lớn)

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ HÀNG BỘT

162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 06h00: Thánh lễ

– 09h00: Thánh lễ cho thiếu nhi và phụ huynh

– 17h00: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (11-13/4/2022)

– 05h30: Thánh lễ

– 18h30: Tĩnh tâm – Thánh lễ – Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu – Giải tội.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h30: THÁNH LỄ TIỆC LY – Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể

– Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 17h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ

– 18h30: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh. Đêm Canh thức vượt qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 6h00: Thánh lễ

– 9h00: Thánh lễ  cho thiếu nhi và phụ huynh

– 17h00: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

Quận Tây Hồ

NHÀ THỜ AN THÁI

460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– Thánh lễ: 5h15, 6h30, 17h00 và 19h00

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (11-13/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h40: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

– 20h30: Chầu Mình Thánh

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 17h30: Đi đàng thánh giá trọng thể

– 19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết, chuộc tội nhân loại.

– 20h00: Hôn chân Chúa Giêsu và nguyện ngắm

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h30: Nghi thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 5h15, 6h30, 17h00 và 19h00

NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY

409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– Thánh lễ: 9h00, 18h00 và 20h00

THỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH (11 – 12/4/2022)

– 18h00: Thánh Lễ

– Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 18h00: Thánh Lễ

– Sau Thánh lễ ngắm 21 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc ly

– Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 23h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h00: Đi đàng Thánh Giá

– 19h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 7h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ PHÚ GIA (Giáo xứ Thượng Thụy)

THỨ HAI TUẦN THÁNH (11/4/2022)

– 1800: Thánh lễ

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ PHÚ THỌ (Giáo xứ Thượng Thụy)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 20h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ KITÔ (Giáo xứ Thượng Thụy)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ THỤY PHƯƠNG

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 06h30: Thánh lễ

THỨ BA TUẦN THÁNH (12/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

– Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

– Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 12h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 19h00: Canh thức Vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

07h00: Thánh lễ

Quận Hoàng Mai

NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét)

111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– Thánh lễ: 5h30, 8h00, 16h00, 18h00 và 20h00

THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH (11-13/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

– 19h35: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân

– Sau lễ chầu Thánh Thể đến 23h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h00: Đàng Thánh Giá

– 19h00: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 5h30, 8h00, 16h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ PHÁP VÂN

Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt (Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– Thánh lễ: 8h00, 18h00 và 20h00

THỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH (11 – 12/4/2022)

– 20h00: Thánh Lễ

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

– 20h00: Thánh Lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

– 20h00: Thánh lễ Tiệc ly

– 21h00: Chầu đến 23h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 15h00: Đi đàng Thánh Giá

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

– 20h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 8h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ YÊN DUYÊN

Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 10h00: Thánh lễ (Dành cho thiếu nhi)

– 18h00: Thánh lễ

THỨ HAI TUẦN THÁNH (11/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

THỨ BA TUẦN THÁNH (12/4/2022)

– 05h30: Thánh lễ

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

– 20h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ tiệc ly

– 20h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

– 22h00: Chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 15h00: Đi đàng Thánh giá – Lòng thương xót

– 19h00: Cử hành nghi thức – Hôn chân

– 20h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 19h00: Nghi thức và Thánh lễ vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022) 

– 10h00: Thánh lễ (Dành cho thiếu nhi)

– 18h00: Thánh lễ Phục sinh

NHÀ THỜ NAM DƯ

30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– Thánh lễ: 6h30 và 18h30

THỨ HAI, BA TUẦN THÁNH (11 – 12/4/2022)

– 19h00: Thánh Lễ

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 19h00: Thánh Lễ

– Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 17h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

– 19h00: Thánh lễ Tiệc ly

– Sau lễ Chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 17h30: Ngắm đàng Thánh giá trọng thể

– 18h30: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu

– 20h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 06h30: Thánh lễ

– 19h00: Thánh lễ

Quận Hà Đông

GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG

Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

THỨ HAI, BA, TƯ, NĂM TUẦN THÁNH (11 – 14/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 20h00: Thánh lễ vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 5h30; 8h00; 17h00 và 19g30

NHÀ THỜ YÊN LỘ

Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh: 19h00

Huyện Thanh Trì

NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 7h30: Thánh lễ (Dành cho Thiếu nhi)

– 16h30: Làm phép lá – Rước lá

– 17h00: Thánh lễ

THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH (11 – 13/4/2022)

– 18h15: Thánh lễ

– Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h30: Thánh lễ tiệc ly

– 20h00 – 24h00: Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h15: Đi Đáng Thánh Giá trọng thể

– 19h30: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu

– Sau nghi thức ngắm Năm Dấu Đanh

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h15: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Canh thức Vượt Qua và Thánh lễ vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 7h30: Thánh lễ thiếu nhi

– 17h00: Thánh lễ cộng đoàn

NHÀ THỜ GIÁO HỌ TỰ KHOÁT (Giáo xứ Đồng Trì)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 19h30: Thánh lễ

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 19h30: Thánh lễ

NHÀ THỜ NGỌC HỒI (Giáo xứ Đồng Trì)

THỨ HAI TUẦN THÁNH (11/4/2022)

– 19h30: Thánh lễ

NHÀ THỜ VĨNH NINH (Giáo xứ Đồng Trì)

THỨ BA TUẦN THÁNH (12/4/2022)

– 19h30: Thánh lễ

NHÀ THỜ VĨNH THỊNH (Giáo xứ Đồng Trì)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 19h30: Thánh lễ

NHÀ THỜ VẠN PHÚC

WV6V+H8H, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (11 – 13/4/2022)

– Thánh lễ: 05h00 và 19h00

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly

– Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 06h00: Đọc kinh Phụng vụ

– 15h00: Đi Đáng Thánh Giá trọng thể

– 17h00: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

– Sau nghi thức ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 06h00: Đọc Kinh Phụng vụ

– 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h30: Canh thức vượt qua – Thánh lễ vọng Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 05h00, 8h00 và 19h00

Quận Từ Liêm

NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG

Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

THỨ BẨY VỌNG LỄ LÁ (09/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– Thánh lễ: 6h00, 16h00 và 19h00

THỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH (11 – 12/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– Thánh lễ: 05h30 và 19h00

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 19h30: Canh thức Phục sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

06h15 – 6h50: Rước kiệu Chúa Phục Sinh

07h00: Thánh lễ

16h00: Thánh lễ 

20h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ TRIỀU KHÚC (Giáo xứ Phùng Khoang)

P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

THỨ BẨY VỌNG LỄ LÁ (09/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 19h00: Tưởng niệm cuộc thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 19h00: Canh thức đêm Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)

18h00: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

NHÀ THỜ TRUNG VĂN (Giáo xứ Phùng Khoang)

Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

THỨ BẨY VỌNG LỄ LÁ (09/4/2022)

– 18h30: Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 19h00: Tưởng niệm cuộc thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 19h00: Canh thức đêm Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)

19h00: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

NHÀ THỜ CỔ NHUẾ

Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– Thánh lễ: 06h00, 8h30, 16h00, 18h00 và 20h00

THỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH (11 – 12/4/2022)

– 17h45: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 17h45: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu + Ngắm Dấu Đanh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

– Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h30: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

– 19h00: Suy tôn Thánh giá và Hôn chân Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– Thánh lễ: 06h00, 8h30, 16h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ HỌ PHÚC LÝ (Xứ Cổ Nhuế)

Phúc Lý, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

THỨ HAI TUẦN THÁNH (11/4/2022)

– 19h00: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BA TUẦN THÁNH (12/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 19h00: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu + Ngắm Dấu Đanh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly

– Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

– Suy tôn Thánh giá + Hôn chân Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 20h00: Canh thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 18h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ HỌ HOÀNG THÔN (Xứ Cổ Nhuế)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

07h00: Thánh lễ

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

07h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ HỌ PHÚ MỸ – MỸ ĐÌNH (Xứ Cổ Nhuế)

17h00: Chúa Nhật Phục Sinh

NHÀ THỜ ĐÌNH QUÁN 

Đình Quán, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

– 08h00: Thánh lễ

THỨ HAI TUẦN THÁNH (11/4/2022)

– 19h00: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BA TUẦN THÁNH (12/4/2022)

– 18h30: Thánh lễ

– Sau lễ ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (13/4/2022)

– 19h00: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu + Ngắm Dấu Đanh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/4/2022)

– 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

– Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/4/2022)

– 18h30: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

– 19h45: Suy tôn Thánh giá + Hôn chân Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (16/4/2022)

– 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Canh thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/4/2022)

– 08h00: Thánh lễ

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo