🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Việt Thắng
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 550
Trình bày: Phương Loan
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 374
Trình bày: Phương Loan
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 391
Trình bày: Bích Phượng
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 444
Trình bày: Việt Thắng
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 422
Trình bày: Tường Lý
Thể loại: Cha Mẹ | Lượt nghe: 437
Trình bày: Tú Mỹ
Thể loại: Chúa Thánh Thần Thánh ca | Lượt nghe: 543
Trình bày: Nhóm BCM Tường Lý
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 535
Trình bày: Kim Thư
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 443
Trình bày: Việt Thắng
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 420
Trình bày: Cao Duy
Thể loại: Đức Mẹ (Dâng Hoa) | Lượt nghe: 338
Trình bày: Tú Mỹ
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 434
Trình bày: Việt Thắng
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 351
Trình bày: Tường Lý
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 394

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo