🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Ngọc Huệ
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 334
Trình bày: Kim Cúc
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 363
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 325
Trình bày: Têrêsa
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 307
Trình bày: Hiện - Trang - Lan
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 342
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 414
Trình bày: Ngọc Huệ
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 350
Trình bày: Ngọc Quang Đông
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 309
Trình bày: Ngọc Hoàng
Thể loại: Cha Mẹ | Lượt nghe: 363
Trình bày: Thu Hằng
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 421
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 406
Trình bày: Thanh Uyên
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 366
Trình bày: Ca đoàn Thiên Cung
Thể loại: Đám cưới | Lượt nghe: 388
Trình bày: Đức Thiện
Thể loại: Đám cưới | Lượt nghe: 364

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo