🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 506
Trình bày: Ân Phúc Thiên Nga
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 363
Trình bày: Hoàng Oanh
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 357
Trình bày: Hoàng Oanh
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 375
Trình bày: Hoàng Oanh
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 329
Trình bày: Tấn Đạt
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 358
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 301
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 292
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 318
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 368
Trình bày: Hợp Ca Tấn Đạt
Thể loại: Mùa Giáng Sinh | Lượt nghe: 302
Trình bày: Tấn Đạt
Thể loại: Mùa Giáng Sinh | Lượt nghe: 306
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Mùa Giáng Sinh | Lượt nghe: 344
Trình bày: Ca đoàn Bắc Hà
Thể loại: Mùa Giáng Sinh | Lượt nghe: 295
Trình bày: Ca đoàn Bắc Hà
Thể loại: Mùa Giáng Sinh | Lượt nghe: 284

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo