🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Vũ Phong Vũ
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 424
Trình bày: Ca đoàn
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 500
Trình bày: Giang Châu
Thể loại: Cha Mẹ | Lượt nghe: 428
Trình bày: Ngọc Thanh
Thể loại: Cha Mẹ | Lượt nghe: 355
Trình bày: Ca đoàn Viễn Xứ
Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 442
Trình bày: Hoàng Oanh
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 396
Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 395
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 368
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 323
Trình bày: Ca đoàn Costa Mesa
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 339
Trình bày: Anh Phương
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 395
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 322
Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 365
Trình bày: Ca đoàn Thiên Cung
Thể loại: Đám cưới | Lượt nghe: 340

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo