🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Ns. Đỗ Vy Hạ
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 350
Trình bày: Ái Trinh
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 416
Trình bày: Lm. Đăng Linh
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 447
Trình bày: Ca đoàn Hồng Ân
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 425
Trình bày: Lm. Nguyễn Sang
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 365
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 355
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 369
Trình bày: Mỹ Dung
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 464
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 446
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 337
Trình bày: Anh Phương
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 354
Trình bày: Đỗ Vy Hạ
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 359
Trình bày: Lệ Hằng
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 423
Trình bày: Lệ Hằng
Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 352

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo