🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế Từ Tháng 10 Năm 2021

Lịch Lễ Tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế Từ Tháng 10 Năm 2021
Thông tin nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)
Giáo Hạt: Thành phố
Địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – HUẾ
THÔNG BÁO
Kính thưa anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ ĐMHCG,
Từ thứ Năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021, Giáo xứ sẽ có các thánh lễ và những sinh hoạt bình thường tại Nhà thờ Giáo xứ.
• Các thánh lễ tại Nhà thờ:
- Từ thứ Hai đến thứ Sáu: sáng 5h15, chiều 17h30
- Thứ Bảy: sáng 5h15, chiều 15h00 Lễ Hành Hương, tối 19h15 (Lễ thay Chúa Nhật)
- Chúa Nhật: sáng 5h30, 8h00 Lễ Thiếu nhi, chiều 17h00 Lễ Giới trẻ, và Lễ buổi tối lúc 19h15.
• THÁNG 10 – THÁNG MÂN CÔI
Theo truyền thống tốt lành của Giáo xứ, Giáo xứ sẽ lần hạt Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ vào mỗi buổi tối, lúc 19h15, để cầu nguyện cho những người đau khổ vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Khai mạc tháng Mân Côi bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 01/10/2021.
Ban Giáo lý của Giáo xứ chủ sự các giờ kinh như thường lệ.
• Lưu ý:
- Khi đi tham dự thánh lễ và các sinh hoạt đạo đức chung tại Nhà thờ, xin anh chị em giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.
- Giáo xứ sẽ có tất cả 5 thánh lễ Chúa Nhật,
xin anh chị em chia nhau để đi, tránh tình trạng tham dự đông người trong một thánh lễ.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo