🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Chương Trình Tuần Thánh Và Phục Sinh 2021 Chính Toà Đà Nẵng

Thông tin nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
Địa chỉ: 156 Trần Phú, T/P Ðà Nẵng
Quan Thầy: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Số Điện Thoại:
Toà giám mục Đà Nẵng:
THÔNG BÁO
(Số 02/T3.2021)
V/v. CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2021
Kính gửi: Quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh, và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận.
Văn phòng Tòa giám mục Đà Nẵng xin được thông báo:
I. CÁC THÁNH LỄ DO ĐỨC CHA GIUSE – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN – CHỦ SỰ TRONG TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2021
1️⃣ Ngày Giới trẻ giáo phận (Lễ Lá):
? Thời gian: 17g00, thứ bảy, 27/3/2021.
? Địa điểm: giáo xứ An Hải.
2️⃣ Chúa nhật Lễ Lá:
? Thời gian: 15g00 - 28/3/2021.
? Địa điểm: giáo xứ Chính Toà.
3️⃣ Thánh lễ làm phép dầu và trao ban tác vụ cho các Thừa tác viên ngoại
thường trao Mình Thánh Chúa:
? Thời gian: 05g30, thứ năm, 01/4/2021.
? Địa điểm: Tiền đường giáo xứ Chính Toà.
4️⃣ Thánh lễ Tiệc Ly:
? Thời gian: 17g00, thứ năm, 01/4/2021.
? Địa điểm: Tiền đường giáo xứ Chính Toà.
5️⃣ Nghi thức đi Đàng Thánh giá và tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa:
? Thời gian: thứ sáu, 02/4/2021 +16g00: Đàng Thánh giá.
+17g00: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.
? Địa điểm: Tiền đường giáo xứ Chính Toà.
6️⃣ Đêm Canh thức Vượt qua và Thánh lễ vọng mừng Chúa Phục sinh:
? Thời gian: 19g00, thứ bảy, 03/4/2021.
? Địa điểm: Tiền đường giáo xứ Chính Toà.
7️⃣ Chúa nhật Phục sinh:
? Buổi sáng:
? Thời gian: 06g00 - 04/4/2021.
? Địa điểm: giáo xứ Nội Hà.
? Buổi chiều:
? Thời gian: 17g00 - 04/4/2021.
? Địa điểm: Tiền đường giáo xứ Chính Toà.
8️⃣ Chúa nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót:
? Thời gian: 17g00 - 11/4/2021.
? Địa điểm: Tiền đường giáo xứ Chính Toà.
? Xin kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân đến hiệp dâng Thánh lễ trong những ngày nêu trên.
? Trong các Thánh lễ: làm phép Dầu, Tiệc ly, vọng Phục sinh và chiều Chúa nhật Phục sinh, xin mời quý cha đồng tế mang lễ phục chung của giáo phận.
? Sau Thánh lễ làm phép Dầu, xin kính mời quý cha và quý thầy dùng điểm tâm tại Tòa Giám Mục. Sau đó xin mời quý cha thay dầu mới.
II. MỘT VÀI LƯU Ý MỤC VỤ TRONG TUẦN THÁNH – PHỤC SINH 2021
Sau khi lĩnh ý Đức giám mục giáo phận, Văn phòng TGM xin gửi đến quý cha và
cộng đoàn dân Chúa một vài lưu ý mục vụ trong Tuần Thánh – Phục sinh 2021 như sau:
1️⃣ Quý cha có thể cử hành đầy đủ tất cả các nghi thức phụng vụ trong Tuần Thánh – Phục sinh 2021 này.
2️⃣ Riêng thứ sáu Tuần Thánh, trong phần Lời nguyện chung, xin quý cha tiếp tục thêm lời cầu nguyện 9B (xin xem tập tin đính kèm) cầu cho người đau khổ trong cơn dịch bệnh; và sau nghi thức Suy tôn Thánh giá, chỉ có linh mục chủ sự hôn kính Thánh giá mà thôi, còn lại tất cả sẽ tỏ lòng tôn kính Thánh giá bằng hình thức cúi mình sâu hoặc bái gối.
3️⃣ Trong tất cả các cử hành, xin mọi người tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
III. TĨNH TÂM THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG TRAO MÌNH THÁNH CHÚA
4️⃣ Kính mời tất cả các thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa (theo danh sách đã đăng ký của các giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn Dòng tu) về tham dự buổi tĩnh tâm tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 19g30, thứ tư Tuần Thánh, 31/3/2021.
5️⃣ Giáo xứ nào cần ở lại đêm, xin báo trước cho cha quản lý TGM để tiện việc sắp xếp.
6️⃣ Sau Thánh lễ làm phép Dầu và trao ban tác vụ cho các Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa, xin kính mời các Thừa tác viên dùng điểm tâm tại hội trường giáo xứ Chính Tòa.
IV. NẾN PHỤC SINH
7️⃣ Như mọi năm, các giáo xứ, giáo họ biệt lập và các cộng đoàn dòng tu có cử hành trọn vẹn Tam nhật thánh sẽ nhận nến Phục sinh tại Tòa giám mục, vào sáng thứ năm Tuần Thánh, sau Thánh lễ làm phép dầu.
8️⃣ Để cho việc nhận nến Phục Sinh được thuận tiện, VP TGM xin gửi đến quý cha quản xứ, quản nhiệm, và các cộng đoàn dòng tu danh sách và phiếu nhận nến (xin xem các tập tin đính kèm). Xin quý cha vui lòng in ra và trao phiếu đó cho người đại diện đến nhận nến.
Xin chân thành cám ơn quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa.
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2021
Văn phòng Tòa giám mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo
———-
? 9B. CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ TRONG CƠN DỊCH BỆNH
? Xướng:
Ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp nguy khốn vì cơn dịch bệnh hiện nay, xin Chúa chữa lành những kẻ đau yếu, ban sức mạnh cho những người chăm sóc bệnh nhân, an ủi các gia đình đang sầu khổ, và ban ơn cứu độ cho những kẻ đã qua đời.
? Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa là nơi nương tựa duy nhất cho loài người mỏng giòn yếu đuối,
xin thương nhìn đến tình trạng nguy khốn của đoàn con Chúa
đang hứng chịu những tác hại nặng nề của cơn dịch bệnh,
xin xoa dịu những đau đớn của các bệnh nhân,
ban sức mạnh cho những ai đang chăm sóc người đau yếu,
cho kẻ đã ly trần được nghỉ yên muôn đời,
và giữa cơn thử thách gian nan này,
xin cho chúng con nhận được niềm ủi an nơi lòng Chúa xót thương.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo