🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Danh Sách Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Linh Mục TGP Hà Nội 2021

Danh Sách Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Linh Mục TGP Hà Nội 2021
Trong ngày bế mạc tuần tĩnh tâm năm 2021, vào sáng thứ Bảy ngày 13/11/2021 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã công bố danh sách 47 cha xứ và 5 cha phó được thuyên chuyển hoặc bổ nhiệm mới. Trong danh sách 54 linh mục này có 25 linh mục đang là chính xứ được thuyên chuyển, 22 linh mục mới được bổ nhiệm chính xứ, 7 linh mục phó xứ được thuyên chuyển. Đồng thời có 4 linh mục được nghỉ dưỡng. Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2021. Sau đây là danh sách thuyên chuyển cũng như bổ nhiệm các linh mục tại TGP Hà Nội tháng 11 năm 2021:
I. QUÝ CHA NGHỈ DƯỠNG
1. Linh mục Giuse Trần Ngọc Cương, hiện là chính xứ Đại Phú, được nghỉ dưỡng tại Nhà hưu dưỡng Thượng Thụy.
2. Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Quế, hiện là chính xứ Lập Thành, được nghỉ dưỡng tại giáo xứ Lập Thành.
3. Linh mục Phanxicô X. Vũ Đức Văn, hiện là chính xứ Hòa Khê, được nghỉ dưỡng tại giáo họ Phú Lư thuộc giáo xứ Cao Đường.
4. Linh mục Phanxicô X. Kiều Ngọc Viên, hiện là chính xứ Vĩnh Trụ, được nghỉ dưỡng tại giáo họ Hội Động thuộc giáo xứ Công Xá.
II. QUÝ CHA XỨ
1. Linh mục Phaolô Ngô Văn Bắc, hiện là giám quản Trại Mới, được bổ nhiệm làm chính xứ Kẻ Nghệ.
2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Ban, hiện là giám quản Cổ Nhuế, được bổ nhiệm làm chính xứ Bình Cách.
3. Linh mục Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, hiện là chính xứ Phủ Lý, được thuyên chuyển làm chính xứ Hàng Bột.
4. Linh mục Giuse Bùi Văn Cường, hiện là chính xứ Mường Cắt, được thuyên chuyển làm chính xứ Trình Xuyên.
5. Linh mục Antôn Nguyễn Văn Diện, hiện là chính xứ Khoan Vỹ, được thuyên chuyển làm chính xứ Bảo Long.
6. Linh mục Giuse Vũ Đình Du, hiện là chính xứ Bình Cách, được thuyên chuyển làm chính xứ Nghĩa Ải
7. Linh mục Phanxico X. Trần Truyền Giáo, hiện là chính xứ Mạc Thượng, được thuyên chuyển làm chính xứ Đồng Gianh
8. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hân, hiện là chính xứ Trình Xuyên, được thuyên chuyển làm chính xứ Phú Mỹ
9. Linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp, hiện là giám quản Tiêu Thượng, được bổ nhiệm làm chính xứ Mường Cắt
10. Linh mục Giuse Tạ Xuân Hòa, hiện là chính xứ Trung Kỳ, được thuyên chuyển làm chính xứ An Phú, kiêm nhiệm Đinh Đồng
11. Linh mục Gioan Nguyễn Mạnh Hùng, hiện là giám quản Trình Xá, được bổ nhiệm làm chính xứ Hòa Khê.
12. Linh mục Phanxico X. Vũ Quang Hùng, hiện là chính xứ Tràng Châu, được thuyên chuyển làm chính xứ Phú Lương
13. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hy, hiện là chính xứ Nam Định, được thuyên chuyển làm chính xứ Xuân Bảng, kiêm nhiệm Lập Thành
14. Linh mục Giuse Nguyễn Cường Khang, hiện là giám quản Ngọc Lũ, được bổ nhiệm làm chính xứ Đồng Trì
15. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Liên, hiện là chính xứ Bảo Long, được thuyên chuyển làm chính xứ Cổ Nhuế
16. Linh mục Gioan B. Mai Xuân Lự, hiện là chính xứ An Khoái, được thuyên chuyển làm chính xứ Tân Độ
17. Linh mục Antôn Trần Duy Lương, hiện là chính xứ Đồng Trì, được thuyên chuyển làm chính xứ Thượng Thụy
18. Linh mục Giuse Nguyễn Thực Nghiệm, hiện là giám quản Chợ Nội, được bổ nhiệm làm chính xứ Trung Kỳ
19. Linh mục Giuse Phạm Công Nguyên, hiện là chính xứ Phú Mỹ, được thuyên chuyển làm chính xứ Tiêu Thượng
20. Linh mục Gioan B. Phan Ngọc Pháp, hiện là chính xứ La Phù, được thuyên chuyển làm chính xứ Vĩnh Trụ
21. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Pháp, hiện là chính xứ Nghĩa Ải, được thuyên chuyển làm chính xứ Tràng Châu
22. Linh mục Giuse Mai Hữu Phê, hiện là chính xứ Sơn Miêng, được thuyên chuyển làm chính xứ Khoan Vỹ
23. Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sáng, hiện là giám quản Xuân Bảng, được bổ nhiệm làm chính xứ Đại Ơn
24. Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Soái, hiện là giám quản Tân Độ, được bổ nhiệm làm chính xứ Đồng Gội, kiêm nhiệm Đồn Vận, thường trực tại họ Lương Sơn.
25. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Sỹ, hiện là giám quản Bàng Ba, được bổ nhiệm làm chính xứ Đại Phú
26. Linh mục Gioan B. Vũ Mạnh Thái, hiện là chính xứ Bái Đô, được bổ nhiệm làm chính xứ Đồng Sơn
27. Linh mục Giuse Bùi Quang Tào, hiện là chính xứ An Phú, được thuyên chuyển làm chính xứ Phủ Lý
28. Linh mục Giuse Đào Hữu Thọ, hiện là giáo sư Đại Chủng Viện, được bổ nhiệm làm chính xứ Thịnh Liệt
29. Linh mục Phêrô Trần Văn Thực, hiện là chính xứ Đồng Sơn, được thuyên chuyển làm chính xứ Thượng Lao
30. Linh mục Giuse Mai Xuân Thùy, hiện là giám quản Tân Hội, được bổ nhiệm làm chính xứ Bái Xuyên
31. Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Toản, hiện là chính xứ Thượng Thụy, được thuyên chuyển làm chính xứ Chợ Nội
32. Linh mục Gioan B. Bùi Quốc Toàn, hiện là giám quản Đồng Gianh, được bổ nhiệm làm chính xứ Bàng Ba + Lý Nhân
33. Linh mục Giuse Phạm Minh Triệu, hiện là chính xứ Phú Đa, được thuyên chuyển làm chính xứ Nam Định
34. Linh mục Giuse Phạm Văn Tụ, hiện là chính xứ Đại Ơn, được thuyên chuyển làm chính xứ Phú Đa
35. Linh mục Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, hiện là chính xứ Bái Xuyên, được thuyên chuyển làm chính xứ Sơn Miêng
36. Linh mục Gioan B. Lê Xuân Tuyến, hiện là chính xứ Hàng Bột, được thuyên chuyển làm chính xứ Mường Tre, thường trực ở họ Bình Tân
37. Linh mục Giuse Vũ Công Viện, hiện là chính xứ Thịnh Liệt, được bổ nhiệm làm giám học Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
38. Linh mục Gioan Trần Văn Chiều, hiện là phó xứ Động Linh, thường trực Ngọc Thị được bổ nhiệm làm chính xứ Trại Mới
39. Linh mục Giuse Vương Văn Đệ, hiện là phó xứ Mỹ Hạ, được bổ nhiệm làm chính xứ Ngọc Lũ
40. Linh mục Giuse Trần Khắc Hạnh, hiện là phó xứ Lảnh Trì, thường trực Yên Mỹ, được bổ nhiệm làm chính xứ Dưỡng Thọ
41. Linh mục Giuse Đỗ Văn Kiên, hiện là phó xứ Hạ Trang, thường trực Phú Lương, được bổ nhiệm làm chính xứ Trình Xá
42. Linh mục Giuse Trần Văn Thắng hiện là phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang, được bổ nhiệm làm chính xứ Tân Hội
43. Linh mục Gioan B. Nguyễn Văn Chiến, hiện là phó xứ Hà Thao, thường trực Kẻ Nghệ, được bổ nhiệm làm chính xứ Mạc Thượng
44. Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Khánh, hiện là phó xứ Sở Kiện, thường trực Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện, được bổ nhiệm làm chính xứ Bái Đô
45. Linh mục Giuse Nguyễn Minh Chí, hiện là phó xứ Mường Cắt, được bổ nhiệm làm đặc trách họ Đồi Cả, họ Ba Rường, họ Đồi Kỳ
46. Linh mục Giuse Trần Đức Hội, hiện là phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát, được bổ nhiệm làm chính xứ An Khoái
47. Linh mục Giuse Trần Văn Tuấn, hiện là phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập, được bổ nhiệm làm chính xứ La Phù
III. QUÝ CHA PHÓ BIỆT LẬP
1. Linh mục Phêrô Lê Anh Cường, hiện là phó xứ Bút Đông, thường trực Dưỡng Thọ, được thuyên chuyển giúp xứ An Lộc, thường trực tại họ Đằng Động
2. Linh mục Giuse Vũ Đình Hồi, giúp linh mục Antôn Nguyễn Văn Diện ở xứ Bảo Long
3. Linh mục Phanxico X. Nguyễn Văn Xuân, hiện là Đặc trách nhà tình thương Đồng Gianh, được thuyên chuyển làm Phó xứ Thượng Lâm, thường trực tại Phúc Lâm
4. Linh mục Phêrô Tạ Văn Thắng, hiện là phó xứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm, được thuyên chuyển làm phó xứ Cửa Bắc, thường trực An Thái
5. Linh mục Giuse Phạm Quang Đăng, hiện là phó xứ Nghĩa Ải, được thuyên chuyển làm phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát
6. Linh mục Giuse Vương Văn Đủ, hiện là phó xứ Vỉ Nhuế, được thuyên chuyển làm phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập
7. Linh mục Micae Nguyễn Hoàng Nam, hiện là phó xứ Bái Xuyên, được thuyên chuyển làm phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo