🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

LỄ TRUYỀN TIN LỄ TRỌNG

LỄ TRUYỀN TIN LỄ TRỌNG

Thứ Sáu Ngày 25/3/2022

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm C

*BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14
"Này trinh nữ sẽ thụ thai".
Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa". Và Isaia nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Đó là lời Chúa.

•••ĐÁP CA: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11
Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).


**BÀI ĐỌC II: Dt 10, 4-10
"Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Đoạn Người nói tiếp: "Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.
Đó là lời Chúa.

•••HOẶC CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM (Mùa Chay: Ga 1, 14ab.
Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người.


***PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.
Ðó là lời Chúa.


LÀ CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚA
Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. (Lc 1,26-27)

•Suy niệm: Truyền thuyết Việt Nam có kể chuyện thánh Gióng, một cậu bé làng Phù Đổng, đáp lại lời sứ giả nhà vua, cậu vươn vai hoá thành người khổng lồ, đánh đuổi giặc Ân, đem lại an bình cho đất nước. Tin Mừng hôm nay cũng kể với ta rằng Thiên Chúa sai sứ giả của Ngài đến trần gian để cầu người hiền cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại. Thật ra, khác với vua Hùng, một mình Thiên Chúa có thể thực hiện công cuộc này. Thế nhưng, Thiên Chúa của chúng ta thật lạ, Ngài thích có sự cộng tác của con người, Ngài trân trọng từng người, tạo vật do Ngài tạo dựng. Và cũng khác với thánh Gióng, Đức Ma-ri-a lại nhỏ bé đi để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi người.

•Mời Bạn: Noi gương Đức Ma-ri-a xin vâng theo lời Chúa mời gọi, để là một cộng tác viên nhiệt thành, đóng góp chút công sức nhỏ bé trong chương trình cứu độ to lớn của Thiên Chúa.
Chia sẻ: Tôi sẽ làm gì để xứng đáng là cộng tác viên của Chúa?

•Sống Lời Chúa: Ý thức được Chúa mời gọi, tôi sẽ cố gắng tích cực tham gia một hội đoàn tông đồ trong giáo xứ; hoặc, ít ra mỗi ngày, mỗi tuần tôi sẽ làm một việc thiện nguyện với ý hướng tông đồ.

•Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không ngại thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết rằng đã chu toàn Thánh Ý Chúa.


Nguyện Xin Thiên Chúa Toàn Năng Giáng Phúc Lành Cho Tất Cả Chúng Ta.Xin Người Che Chở Và Gìn Giữ Chúng Ta Khỏi Mọi Sự Dữ.Và Dẫn Đưa Chúng Ta Đến Sự Sống Muôn Đời.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo