🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
1 năm trước

Các Ngày Lễ Lớn Phải Nhớ Trong Năm 2023

Các Ngày Lễ Lớn Phải Nhớ Trong Năm 2023
6 thg 1, 2023 Lễ hiển linh
20 thg 2, 2023 Shrove Thứ Hai
21 thg 2, 2023 lễ hội hóa trang
22 thg 2, 2023 Thứ Tư Lễ Tro
1 thg 3, 2023 Ngày lễ Thánh David
17 thg 3, 2023 Ngày thánh Patrick
2 thg 4, 2023 Chủ nhật Lễ Lá
6 thg 4, 2023 Thứ Năm Maundy
7 thg 4, 2023 Thứ sáu tốt lành
8 thg 4, 2023 Thứ bảy tuần thánh
9 thg 4, 2023 Chủ nhật Phục sinh
10 thg 4, 2023 Thứ Hai Phục Sinh
18 thg 5, 2023 Lể thăng thiên
28 thg 5, 2023 Lễ Ngũ tuần
29 thg 5, 2023 Whit thứ hai
4 thg 6, 2023 Chúa Nhật Ba Ngôi
8 thg 6, 2023 Cơ thể của Christ
15 thg 8, 2023 Đức mẹ Maria
4 thg 10, 2023 Lễ Thánh Phanxicô Assisi
1 thg 11, 2023 Ngày tất cả các vị thánh
2 thg 11, 2023 Ngày tất cả các linh hồn
11 thg 11, 2023 Ngày thánh Martin
22 thg 11, 2023 Ngày ăn năn
3 thg 12, 2023 Chúa nhật đầu tiên của mùa vọng
6 thg 12, 2023 Ngày thánh Nicholas
8 thg 12, 2023 Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội
10 thg 12, 2023 Chúa nhật thứ hai mùa vọng
12 thg 12, 2023 Lễ Đức Mẹ Guadalupe
17 thg 12, 2023 Chúa nhật thứ ba mùa vọng
24 thg 12, 2023 đêm Giáng sinh
25 thg 12, 2023 ngày Giáng Sinh
26 thg 12, 2023 Ngày tặng quà

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo