🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Thứ Tư Lễ Tro Giáo Xứ Giang Xá

Thứ Tư Lễ Tro Giáo Xứ Giang Xá
Thông tin nhà thờ Giang Xá
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: Trạm Trôi, Hoài Ðức, TP. Hà Nội
Quan Thầy: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Số Điện Thoại:

✝️Sau những ngày Tết rộn ràng, chúng ta cùng dọn lòng cho Thứ Tư Lễ Tro, ngày mở đầu cho Mùa Chay - mùa sám hối và ăn năn.

? Tại Giáo xứ Giang Xá có 3 Thánh lễ:

- 10h30: tại Quế Dương Bãi

- 16h30: tại Quế Dương Làng

- 19h00: tại Giang Xá

“Ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi”

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo