🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ THƯỢNG BÌNH TUẦN THÁNH – PHỤC SINH

Thông tin nhà thờ Thượng Bình
Giáo Hạt: Ngàn Sâu
Địa chỉ: Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (039) 872.258
LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ THƯỢNG BÌNH
TUẦN THÁNH – PHỤC SINH
1. Thứ 2,3,4: Thánh lễ lúc 4h45 tại giáo xứ;
2. Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
- Tối thứ 7: Thánh lễ Vọng lúc 19h30
- Sáng CN: Thánh lễ lúc 7h30 (học sinh NGHỈ học giáo lý)
- Tối: Thánh lễ lúc 19h30
3. Thứ 4
- 15h: ngắm 10 sự thương khó ĐGS
- Tối 19h45: ngắm 5 sự thương khó ĐGS
4. Thứ 5
- Sáng :7h ngắm 15 sự thương khó ĐGS
- Tối Thánh lễ Tiệc ly lúc 19h30
- Sau Lễ Chầu Thánh Thể
5. Thứ 6
- Sáng 7h ngắm 15 sự thương khó ĐGS
- Trưa 10h30: ngắm rằng
- Chiều 15h: nghi thức mở ảnh
- Sau đó, ngắm dấu đinh
- Tối 19h30: Đi đàng Thánh Giá trọng Thể
Lưu ý: Chúa Nhật Lễ Phục Sinh: Dâng của lễ đầu tháng
MẾN CHÚC ANH CHỊ EM TUẦN THÁNH SỐT MẾN VÀ DẠT DÀO PHÚC LÀNH CỦA CHÚA !
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo