🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Thánh 2021 Tại Nhà Thờ Thái Hà

Thông tin nhà thờ Thái Hà (Nam Ðồng)
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Q. Ðống Ða. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 043 851-1239

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (29, 30, 31/3/2021)

5h30: Thánh lễ

18h30: Thánh lễ (sau thánh lễ có ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/04/2021)

18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)

20h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)

15h30: Đi Đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

19h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (03/4/2021)

11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

18h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho thiếu nhi)

21h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho người lớn)

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (04/4/2021)

Thánh lễ: 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00 và 20h00

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo