🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Thánh 2021 Tại Nhà Thờ Nam Dư

Thông tin nhà thờ Nam Dư
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:

Lịch Lễ Tuần Thánh 2021 Tại Nhà Thờ Nam Dư như sau: 

THỨ HAI, BA TUẦN THÁNH (29-30/3/2021)

19h00: Thánh Lễ

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)

19h00: Thánh Lễ

Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)

17h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

19h00: Thánh lễ Tiệc ly

Sau lễ Chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)

17h30: Ngắm đàng Thánh giá trọng thể

18h30: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu

Sau nghi thức kính nhớ, ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)

18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)

7h00: Thánh lễ

8h30: Thánh lễ dành cho thiếu nhi

18h30: Thánh lễ

20h00: Thánh lễ


Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo