🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Thánh 2021 Tại Nhà Thờ Cửa Bắc

Thông tin nhà thờ Cửa Bắc
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: 56 Phan Ðình Phùng, TP. Hà Nội
Quan Thầy: Đức Mẹ Hà Nội
Số Điện Thoại: 043 733-5450

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Palm Sunday) – Khai mạc Tuần Thánh (28/3/2021)

Thánh lễ (Holy Mass): 6h30; 8h30; 10h30 (English); 19h00

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (29-31/3/2021): (Holy Monday, Tuesday, Wednesday)

19h00: Thánh Lễ (Holy Mass, Confession after)

19h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa – Giải tội sau Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (HOLY THURSDAY) (01/4/2021)

19h00: Thánh lễ Kính nhớ Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Holy Mass of Commemoration of the Institution of the Eucharist – The Last Supper of the Lord. (Vietnamese – English)

Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (GOOO FRIDAY) (02/4/2021)

6h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00

8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể

11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)

17h00: The Way of the Cross (English)

18h00: Commemoration of the Lord’s Passion and Death (English)

19h30: Nghi thức kính nhớ Chúa chịu chết cho nhân loại

21h00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể

22h00: Ngắm Dấu Đanh Chúa

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (HOLY SATURDAY) (03/4/2021)

8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể

9h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà

21h00: Nghi thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Easter Vigil: Vietnamese – English)

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (EASTER SUNDAY) (04/4/2021)

Thánh lễ trọng: 6h30, 8h30,19h00

Solemn Mass (English): 10h30 am

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo