🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Thánh 2021 Tại Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội

Thông tin nhà thờ Chính Tòa Hà Nội
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: 40 Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quan Thầy: Thánh Giuse
Số Điện Thoại: 043 928-6350

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 28/3/2021

– Các Thánh lễ như Chúa nhật hàng tuần: 05h00, 07h00, 08h30, 10h00 (Tiếng Pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (Lễ giới trẻ)

– 8h30: Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên (Rước lá trọng thể từ bên ngoài Nhà thờ)

THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH (29 – 31/3/2021)

– 5h30: Thánh lễ

– 18h30: Thánh lễ – Sau Thánh lễ, Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)

– 9h00: Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse chủ sự tại Giáo xứ Bút Đông

– 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)

– 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)

– 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

– 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)

– Các Thánh lễ như Chúa nhật hằng tuần, ngoại trừ:

– 9h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 10h30: Thánh lễ tiếng Pháp

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo