🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần I Mùa Chay Giáo Xứ Thụy Ứng Và Các Giáo Họ ( từ ngày 22-28/2/2021)

Lịch Lễ Tuần I Mùa Chay Giáo Xứ Thụy Ứng Và Các Giáo Họ ( từ ngày 22-28/2/2021)
Thông tin nhà thờ Thụy Ứng
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: Ðồng Tháp, Ðan Phượng, TP. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:

LỊCH LỄ TUẦN I MÙA CHAY ( từ ngày 22-28/2/2021)


Tình trạng dịch bệnh mỗi nơi khác nhau nên giờ lễ có thể thay đổi mỗi ngày. 


Thứ hai: (22/2)

 lễ kính Thánh Phê rô lập toà

•  19h00  Lễ nhà thờ Đại Thần và Ích Vịnh.


Thứ ba : (23/2)

• 19h00  Lễ nhà thờ Thuận Thượng 

• 19h30 lễ  nhà thờ Địch vĩ ( lễ giới trẻ.)


Thứ tư : (24/2)

• 19g00: Lễ nhà thờ Ích Vịnh.  và Thượng Mỗ.


Thứ năm. (25/2)

• 19h00 Lễ nhà thờ Địch Vĩ. 


Thứ sáu:      ( 26/2)  (đại thần)                         

• 19h00 Lễ nhà thờ Đồng Lạc.


Thứ bẩy:  ( 27/2)

• 17g: lễ nhà thờ Thuận Thượng.

• 19g00: lễ nhà thờ xứ    (lễ chúa nhật II MÙA CHAY). 

 (19h00 lễ  Phương Viên) 


--------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                             

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. (28/2)


•   5g30: lễ nhà thờ Ích Vịnh                 

  9g00: lễ thiếu nhi; 

• 15g: lễ nhà thờ Đac Tư                     

16g00: lễ Thượng Mỗ.

• 19g00:lễ nhà thờ  Địch Vĩ                                                                                                

                                                                         (19g45: Phú an)

                                          

*lớp giáo lý hôn nhân-dự tòng K1/2021 khai giảng vào 7g30 sáng chúa nhật 28/2/2021. Ai có nhu cầu xin đăng ký với ông trùm và ông trùm gửi danh sách về cha xứ trước ngày 28/2/2021. 


                                        Linh mục chính Ant.M

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo