🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Trong Tuần 5 Mùa Chay Tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở

Lịch Lễ Trong Tuần 5 Mùa Chay Tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở
Thông tin nhà thờ Bằng Sở (Trung tâm hành hương thánh phêrô Lê Tùy)
Giáo Hạt: Phú Xuyên
Địa chỉ: Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín - Hà Nôi
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 0969791833
LỊCH LỄ TRONG TUẦN TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BẰNG SỞ.
Từ ngày 22/03/2021 – 28/03/2021
* Thứ 2 – (22/03): 19h00: Thánh Lễ.
* Thứ 3 – (23/03): 10h30: Thánh Lễ.
* Thứ 4 – (24/03): 19h00: Thánh Lễ.
* Thứ 5 – (25/03): 19h00: Thánh Lễ
* Thứ 6 – (26/03): 19h00: Thánh Lễ.
* Thứ 7 – (27/03): 05h30: Thánh Lễ, 19h00: Thánh Lễ.
* Chúa Nhật Lễ Lá - (28/03): 05h30: Thánh Lễ, 10h30: Thánh Lễ, 16h00: Thánh Lễ, 19h00: Thánh Lễ.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo