🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tro Trực Tuyến Trong Ngày Thứ 4 - Cầu Hòa Bình Cho Thế Giới

Lịch Lễ Tro Trực Tuyến Trong Ngày Thứ 4 - Cầu Hòa Bình Cho Thế Giới
𝗟𝗘̂̃ 𝗧𝗥𝗢 - 𝗖𝗔̂̀𝗨 𝗖𝗛𝗢 𝗛𝗢𝗔̀ 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗚𝗜𝗢̛́𝗜
𝙺𝚑𝚘̛̉𝚒 đ𝚊̂̀𝚞 𝚖𝚞̀𝚊 𝙲𝚑𝚊𝚢. 𝙻𝚊̀𝚖 𝚙𝚑𝚎́𝚙 𝚝𝚛𝚘 𝚟𝚊̀ 𝚡𝚞̛́𝚌 𝚝𝚛𝚘. 𝙰̆𝚗 𝚌𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒̣𝚝.
𝙻𝚒𝚗𝚔 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚑 𝚕𝚎̂̃ 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̀𝚢:


🔹 𝚃𝙶𝙿𝙷𝙽: 𝟷0𝙷00


🔹 𝙶𝚇 𝚃𝙷𝙰́𝙸 𝙷𝙰̀:
 


🔹 𝚃𝙶𝙿𝚂𝙶: 𝟷𝟽𝙷𝟹0
🔹 𝙶𝙿 𝙷𝚄̛𝙽𝙶 𝙷𝙾𝙰́: 𝟷𝟿𝙷𝟹0

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo