🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Phục Vụ Trực Tuyến Tổng Giáo Phận Sài Gòn Từ 22/02/2021 đến 28/02/2021

Lịch Lễ Phục Vụ Trực Tuyến Tổng Giáo Phận Sài Gòn Từ 22/02/2021 đến 28/02/2021

Phụng vụ trực tuyến từ 22-2-2021 đến 28-2-2021

Thứ Hai ngày 22-2-2021: Lập Tông tòa thánh Phêrô

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/LTvST_4OV-E

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước (*)

https://youtu.be/92OCG4GJbtQ

Thứ Ba ngày 23-2-2021: Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/J5ix-YdDEXA

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước (*)

https://youtu.be/r29WJ3UxwUE

Thứ Tư ngày 24-2-2021: Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/J3-mSEHKJ0M

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước (*)

https://youtu.be/5fEPgfx4hQk

Thứ Năm ngày 25-2-2021: Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/XYUj-WSjIPY

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước (*)

https://youtu.be/FfsvXzFB3R4

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtu.be/cAoGGiFivnw

Thứ Sáu ngày 26-2-2021: Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/Glpa-vYXurg

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước (*)

https://youtu.be/uZqYvTh1Khc

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/wovwbgrBX4g

Thứ Bảy ngày 27-2-2021: thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/qN_aG1KYTIY

Thứ Bảy ngày 27-2-2021: Chúa nhật 2 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

https://youtu.be/hUn1RIcNwMc

2. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước (*)

https://youtu.be/gUuYDwe_Gd4

Ngày 28-2-2021: Chúa nhật 2 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/kW2dQpZV-W8

2. Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn (**)

【四旬期第二主日】2021.02.28 7:00 AM

https://youtu.be/WNbHhkJ8mQs

3. Lễ thiếu nhi lúc 7:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

https://youtu.be/-euN9nIhxaw

4. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 28th, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

https://youtu.be/ojHcaCs3aOs

5. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

https://youtu.be/jF7UPUGCwk4

6. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

https://youtu.be/1q5e2iClD-k

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:

trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:

trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

(**) Tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn:

trực tuyến trên kênh YouTube chatamvn

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo