🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Nhà Thờ Pháp Vân Tuần Này

Thông tin nhà thờ Pháp Vân
Giáo Hạt: Chính tòa
Địa chỉ: Địa chỉ: Ngõ 1333 đường Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
LỊCH LỄ TRONG TUẦN NHÀ THỜ PHÁP VÂN:
- Thứ ba (9/3/2021): 20h00
- Thứ năm (11/3/2021): 20h00
- Thứ bảy (13/3/2021): 20h00
- Chủ nhật (14/3/2021): 08h00, 18h00, 20h00
* Thứ bảy 13/3 đặt Mình Thánh Chầu từ 17h00 đến 20h00.
Trân trọng.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo