🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Giáo Xứ Thụy Ứng Và Các Giáo Họ Cập Nhật Ngày 4 Tháng 1 Năm 2021

Thông tin nhà thờ Thụy Ứng
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: Ðồng Tháp, Ðan Phượng, TP. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:

LỊCH LỄ TUẦN sau Hiển linh (04-01 đến 10/01 /2021)

Trong tháng giêng này giáo xứ cầu nguyện cho họ nhà xứ. 

Các lễ tối như sau:

Thứ hai:  (4/1)

•  19h00  Lễ nhà thờ Đại Thần và Thanh Điềm

Thứ ba :  ( 5/1)

. 19h30  Lễ giới trẻ nhà thờ Thuận Thượng. 

Thứ tư. ( 6/1)

• 19h00  lễ nhà thờ Thượng Mỗ và Ích Vịnh.

Thứ năm. (7/1)

• 19h00 Nhà thờ Địch Vĩ.

Thứ sáu: ( 8/1)

. 5h00 sáng lễ nhà thờ Đại Thần

• 19h00 lễ nhà thờ Đồng Lạc.  

Thứ bẩy:  (9/1)

• 17g00: Lễ nhà thờ Thuận Thượng. 

• 19g00: Lễ nhà thờ xứ Thụy Ứng;                               (19g00: P.viên)

CHÚA NHẬT I Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.

•   6g00: Ích Vịnh;                

   ; 9g00: lễ thiếu nhi; 

• 15g00: lễ nhà thờ Thanh Điềm.

• 17g00: lễ nhà thờ Thượng Mỗ.                                                                                      

• 19g00: lễ nhà thờ Địch Vĩ;                               (19g45 Phú an)  

   Các gia đình mừng lễ kỷ niệm 25 năm và 50 năm hôn phối(đã cưới năm 1996 và 1971)  xin đăng ký với ông Chánh Xuân trước chúa nhật 10/1/2021  

 Linh mục chính Ant.M


Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo