🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Maria Giáo Xứ Hoà Thành

Lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Maria Giáo Xứ Hoà Thành
Thông tin nhà thờ Hòa Thành
Giáo Hạt: Cà Mau
Địa chỉ: Tân Phong A, Hòa Thành, Cà Mau
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 0780)677-018
Thứ 5, ngày 25/3. Lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Maria. Lễ Trọng
- có 3 Thánh Lễ:
+ 5g00. Lễ I
+ 9g00. Lễ II (hội Legio tuyên hứa lại)
+ 18g00. Lễ III
? Mọi người sắp xếp thời gian để đi tham dự Thánh Lễ.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo