🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Giờ trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Giờ trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Giờ trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay

✝Thứ Bảy ngày 20-2-2021

      ? Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi): https://youtu.be/_ACvS74zbg4

      ? Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước: https://youtu.be/ZVg5lbStEJw

✝Ngày 21-2-2021: Chúa nhật 1 mùa Chay

      ? Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà: https://youtu.be/wtHISNITEAw

      ? Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn【四旬期第一主日】2021.02.21 7:00 AM: https://youtu.be/Aa9X5qmh054

      ? Lễ thiếu nhi lúc 7:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước: https://youtu.be/EvJdehlKrVI

      ? Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 21st, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon: https://youtu.be/RZHg6tfJQcA

      ? LA MESSE DU 1er DIMANCHE DE CARÊME - ANNÉE B | le 21 Février 2021: https://youtu.be/qL_z0ltvegc

      ? Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước: https://youtu.be/nPK0UPj9mUQ

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo