🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Giáo Xứ Thượng Bình Xin Thông Báo Lịch Lễ Chúa Nhật Mùa Chay I

Giáo Xứ Thượng Bình Xin Thông Báo Lịch Lễ Chúa Nhật Mùa Chay I
Thông tin nhà thờ Thượng Bình
Giáo Hạt: Ngàn Sâu
Địa chỉ: Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (039) 872.258

Giáo xứ Thượng Bình xin thông báo lịch lễ Chúa nhật mùa chay 1 như sau:

 -Sáng thứ 7 ngày 20/2 lễ sáng 4h45p

-Tối thứ 7 20/2 lễ 19h30p. 

-Sáng chúa nhật 21/2 lễ 7h ,sau lễ giáo lý học bình thường.

-Tối chúa nhật 19h30 chầu 30 phút

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo