🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Chương Trình Thánh Lễ Trực Tuyến Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 Tại Giáo Xứ Thuận Nghĩa

Chương Trình Thánh Lễ Trực Tuyến Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 Tại Giáo Xứ Thuận Nghĩa
Thông tin nhà thờ Thuận Nghĩa
Giáo Hạt: Thuận Nghĩa
Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (0383) 641.476
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2021.
Thánh lễ đêm thứ sáu 24/12 :
20 g 45 : Nghi thức giải tội tập thể ( không trựctuyến)
21 g 00 : Thánh lễ trực tuyến MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Thánh lễ sáng thứ bảy 25/12 :
5 g 00 : nghi thức giải tội tập thể ( không trực tuyến)
5 g 15 : LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
7 g 00 : Lễ cho thiếu nhi
17 g 00 : Thánh lễ cộng đồng.

Chúa nhật ngày 26/12:
Thánh lễ thánh Gia thất: cầu nguyện cho các gia đình kỷ niệm hôn phối: 5 năm, 10 năm, 25 năm, 50 năm…
Lễ sáng : 5 g 00
Lễ chiều : 17 g 00.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo