🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Chúa, xin tới trợ giúp con. Xin mau mau tới cứu giúp con.


Đọc 1 Kinh Lạy Cha & 3 Kinh Kính Mừng sau mỗi lời nguyện.


Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các Thiên Thần Sêraphim, xin cho chúng con được xứng đáng bừng cháy lửa bác ái trọn hảo. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Kêrubim, xin đoái thương ban ơn cho chúng con lìa bỏ con đường sự dữ để đi vào đường trọn hảo Chúa Kitô. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Đế Vị, xin Chúa đổ vào tim chúng con một tinh thần khiêm nhường chân thật. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Quyền lực, xin Chúa ban ơn cho chúng con cai quản giác quan và chế ngự dục vọng chúng con. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Quyền Thế, xin Chúa đoái thương che chở linh hồn chúng con chống lại cạm bẫy và cám dỗ ma qủy. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Nhân Đức, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi sự dữ và đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và TT Vương Vị, xin Chúa đổ vào linh hồn chúng con một tinh thần vâng phục chân thật. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT Tổng Lãnh, xin Chúa ban cho chúng con ơn bền đỗ trong đức tin và các việc lành, để chúng con xứng đ áng hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Amen.

Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các TT, xin Chúa ban ơn cho chúng con được các Ngài che chở khi sống và dẫn đưa chúng con về sự vinh hiển muôn đời. Amen.

Lạy Hoàng Tử Thánh Micae vinh hiển, chủ soái và Tư lệnh các TT thiên quốc, là đấng bảo vệ các linh hồn, là đấng đã dẹp tan các thần phản loạn, là công bộc tại dinh thự Thiên Vương và là đấng dắt chúng con rất đáng ngợi khen. Ngài đã chiếu sáng vì sự tuyệt hảo và nhân đức siêu phàm, xin đoái thương giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Chúng con hướng về Ngài với lòng trông cậy. Xin Ngài giúp chúng con bằng sự bao bọc âu yếm của Ngài, cho chúng con được phụng thờ Chúa mỗi ngày một chung thủy hơn.

Lạy Thánh Micae vinh hiển, Hoàng Tử Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những điều Chúa Kytô đã hứa.

Lạy Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, Chúa dã vì lòng Nhân Ái phi thường và vì lòng Chúa thương xót khát khao mọi người chúng con được rỗi, Chúa đã phong cho đệ nhất Tổng Lãnh vinh hiển Thánh Micae, là Hoàng Tử Giáo Hội Chúa, chúng con nài xin Chúa cho chúng con đáng được giải thoát khỏi mọi kẻ thù chúng con, để không một kẻ thù nào vây hãm chúng con khi lâm chung, và cho chúng con được TLTT Micae dẫn đưa chúng con ra trước Tôn Nhan Oai Nghi Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Chúa Giêsu Kytô, Chúa chúng con. Amen

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo