🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

4 PHÉP TÍNH CỘNG TRỪ NHÂN CHIA CUỘC ĐỜI...!!!

4 PHÉP TÍNH CỘNG TRỪ NHÂN CHIA CUỘC ĐỜI...!!!
1. Nếu muốn TÔN TRỌNG... phải giỏi phép tính NHÂN (nhân bản, nhân cách, nhân từ).
2. Nếu muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ). Đừng biết mà giữ cho riêng mình.
3. Nếu muốn làm được những gì mình muốn, hãy khéo léo dùng phép tính CỘNG (hợp tác).
4. Nếu muốn làm cái mới hãy dùng phép tính TRỪ là buông bỏ thói quen , buông bỏ lối cũ.
Cứ làm tốt những điều trên cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày và con đường thành công cũng sẽ rộng mở và gần hơn.
✖️➗➕➖Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Đừng lạm bậy là được.
Ai quên 4 phép tình nhớ ghi vào tường nhà để đọc đi đọc lại mới thực hành được
Nguồn: Sưu tầm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo