🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

| TRÁI TIM CON CÓ TÌNH YÊU KHÔNG? |

| TRÁI TIM CON CÓ TÌNH YÊU KHÔNG? |

| TRÁI TIM CON CÓ TÌNH YÊU KHÔNG? |

Bài học đầu tiên trong cuộc đời là tình yêu. Tình yêu rất mãnh liệt đến nỗi không thể đập vỡ nó được và tuy nhiên nó lại không sờ mó được. Con có thể nhận ra nó, con có thể cảm nhận nó nhưng con lại không thể giữ lấy nó được, bởi dù có cố gắng thế nào, nó cũng tuột khỏi tay con, như thủy ngân vậy. Tình yêu không phải để sở hữu; nó tự do như gió và nó đến nơi nó muốn. Con hãy đi theo nó! Tình yêu là đơn vị, là tổng thể. Tình yêu không biết đến giới hạn, không biết đến ranh giới. Sự tự do đều đi tới tình yêu. Chính sự sợ hãi mới ràng buộc và giới hạn các linh hồn; chính tình yêu đem đến sự tự do và đập tan mọi xiềng xích. Tình yêu mở mọi cánh cửa, đổi thay cuộc đời và làm tan chảy những trái tim sắt đá. 

Tình yêu thì sáng tạo; nó lớn lên và sản sinh ra vẻ đẹp, hài hòa và hợp nhất. Nó hoạt động hỗ trợ chứ không chống đối. Tình yêu đem đến một niềm vui mà niềm vui thì không thể bị khiển trách. Nó nhảy múa và ca hát qua dòng đời. Trái tim con có tình yêu không? Tình yêu cho một người nào đó? Nó đang bắt đầu và chiếm lấy con từ từ.

"Tiếng thì thầm và lời đáp trả" - Eileen Caddy (Dịch: Nguyễn Thị Chung)

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo