🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH CÓ THAY THẾ CHO ĐẠI LỄ PHỤC SINH KHÔNG?

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH CÓ THAY THẾ CHO ĐẠI LỄ PHỤC SINH KHÔNG?
Thưa: theo Giáo luật 1248, mục 1, về việc tham dự thánh lễ buổi chiều áp hay lễ vọng như sau:
"Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi Công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ" (GL 1248 §1).
Như vậy có thể tham dự Thánh lễ Vọng thay cho Đại lễ ngày hôm sau.
Tuy nhiên vấn đề lương tâm thì thế nào?
Thực tế, nếu hôm sau (Chúa nhật) vẫn có điều kiện dự đại lễ Phục Sinh nhưng không đi thì vẫn mắc lỗi với Chúa, phạm đức thứ 7 trong Cải tội 7 mối, kiểu theo đạo vì nghĩa vụ chứ không phải vì mến yêu, và thậm chí là phạm cả điều răn 1 vì không kính mến Chúa trên hết mọi sự.
Như vậy việc đi lễ Vọng thay cho Đại lễ chỉ hợp lệ trong trường hợp bất khả kháng (phải bay ra nước ngoài, chữa bệnh, nhà nhiều người phải chia ca kíp để trông nhà, trông người bệnh, công việc, mưu sinh,...)
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo