🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Tại Sao Giáo Hội Không Truyền Chức Thánh Cho Phụ Nữ?

Tại Sao Giáo Hội Không Truyền Chức Thánh Cho Phụ Nữ?
NaCl Là Muối: Mn ơi em đạo Công Giáo nhưng cũng có thắc mắc này từ rất lâu r là tại sao Giáo Hội lại ko cho nữ tu sĩ làm Linh Mục và dâng lễ, làm ng giúp lễ ạ? Phải chăng vì khi xưa các môn đệ đi theo Chúa đa số đều là nam?
Chỉ có 3 Chức thánh là Giám mục, Linh mục, và Phó tế. Giáo hoàng, Hồng y, Đức ông chỉ là tước hiệu, không phải là Chức thánh.
Cách dịch Phó tế chỉ có ở Việt Nam làm cho Chức thánh này bị lu mờ căn tính chính.
Truyền Chức Thánh là bí tích qua đó, sứ vụ Đức Ki-tô đã ủy thác cho các Tông Đồ của Người được tiếp tục thực thi trong Hội Thánh cho đến tận thế: vì vậy, đây là bí tích của thừa tác vụ Tông Đồ. Bí tích này gồm ba cấp bậc: chức Giám mục, chức Linh mục và chức Phó tế. (GLCG-1536)
Trong lời nguyện thánh hiến truyền chức Phó Tế, Hội Thánh tuyên xưng cả 3 Chức thánh đều thiết yếu và quan trọng:
“Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng,… Cha ban cho Thân Thể ấy (là Hội Thánh của Cha) tăng trưởng và triển nở thành Đền Thờ mới mẻ rộng lớn. Bằng các nhiệm vụ thánh, Cha thiết lập ba cấp thừa tác viên phục vụ Danh Cha, như Cha đã chọn con cháu ông Lê-vi từ thuở đầu, để chu toàn thừa tác vụ nơi đền thánh cũ.” (GLCG-1543)
“Chớ gì mọi người tôn trọng các Phó tế như Chúa Giê-su Ki-tô, tôn trọng Giám mục như hình ảnh của Chúa Cha và tôn trọng các linh mục như nghị viên của Thiên Chúa và như công hội các Tông Đồ: không có những vị này, không thể nói về Hội Thánh.” (GLCG-1554)
Các Phó tế tham dự vào sứ vụ và ân sủng của Đức Ki-tô một cách đặc biệt. Bí tích Truyền Chức Thánh ghi cho họ một ấn tín không thể tẩy xóa, và làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, Đấng trở thành “người phục vụ”, nghĩa là tôi tớ của mọi người. Ngoài các nhiệm vụ khác, phần việc của các phó tế là phụ giúp Giám mục và các linh mục trong việc cử hành các mầu nhiệm thần linh, nhất là mầu nhiệm Thánh Thể, trao Mình Thánh Chúa, chứng kiến và chúc lành cho bí tích Hôn Phối, công bố và giảng Tin Mừng, chủ sự lễ nghi an táng và dấn thân vào các việc phục vụ bác ái. (GLCG-1570)
Các Phó Tế là những thừa tác viên được phong chức để đảm nhận những trách nhiệm phục vụ Hội Thánh. Các phó tế không lãnh nhận chức tư tế thừa tác, nhưng việc phong chức trao cho họ những nhiệm vụ quan trọng trong thừa tác vụ rao giảng Lời Chúa, lo việc phụng tự, chăm sóc cộng đoàn và thực thi bác ái. Đó là những nhiệm vụ các vị ấy phải chu toàn dưới quyền mục vụ của Giám mục. (GLCG-1596)
Phó tế có các nhiệm vụ:
1. Phụ giúp trong cử hành Thánh Thể.
2. Chứng kiến và chúc lành cho bí tích Hôn Phối.
3. Công bố và giảng Tin Mừng.
4. Chủ sự lễ nghi an táng.
5. Dấn thân vào các việc phục vụ bác ái.
Cách dịch Phó Tế của Việt Nam chỉ nhấn mạnh lo việc phụng tự, chỉ là 1 trong năm 5 nhiệm vụ chính của Phó Tế.
Phó Tế là cách dịch từ Latin Diaconus, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp διᾱ́κονος - diakonos, “đầy tớ".
Các trợ tá (διακόνους – diakonous) cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn (1 Tm 3:8)
Các bà cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề (1 Tm 3:10)
Các trợ tá (Diakonoi) phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt (1 Tm 3:12)
Những ai thi hành chức vụ trợ tá (diakonēsantes) cách tốt đẹp, thì được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. (1 Tm 3:13)
Động từ gốc Διακονέω – diakoneó có nghĩa đầy tớ đứng hầu bàn khi chủ và khách mời đang ăn. Đặc biệt Phaolô còn dùng từ Phó Tế Nữ rất trân trọng:
Tôi xin giới thiệu với anh em chị Phê-bê, người chị em của chúng tôi, là nữ trợ tá (diakonos) Hội Thánh Ken-khơ-rê. Mong anh em tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau. Chị có việc gì cần đến anh em, xin anh em giúp đỡ, vì chính chị cũng đã bảo trợ cho nhiều người, kể cả tôi nữa. (Rm 16:1-2)
Diakonos có nghĩa là đầy tớ, vừa có thể dùng cho nam, vừa có thể dùng cho nữ. Do đó vô cùng khó khăn để xác định chị Phê-bê có phải là Phó Tế thực sự không, hay chỉ là vợ của một Phó Tế.
Ngày 8-4-2020 Papa Phanxicô thiết lập một uỷ ban mới nghiên cứu về việc phong chức phó tế cho phụ nữ.
Trước đó vào 2016 Papa Phanxicô cũng đã thiết lập một uỷ ban tương tự nhưng công trình nghiên cứu của họ không thể đưa tới một kết luật dứt khoát.
Papa nói trên chuyến bay từ Skopje về Rome vào ngày 7-5-2019: Đã có những nữ Phó tế vào thời Giáo Hội tiên khởi nhưng không rõ họ có Chức Thánh hay không? Họ trợ giúp trong cử hành Phép Rửa, tức là DÌM XUỐNG, khi một phụ nữ nhận Báp-ti-ma thì các nữ Phó tế phụ giúp họ … họ cũng cử hành Sức Dầu nữa.
Pope Francis said, “There were deaconesses at the beginning [of the church], but [the question is] was theirs a sacramental ordination or not? They helped, for example, in the liturgy of baptism, which was by immersion, and so when a woman was baptized the deaconesses assisted…. Also for the anointing of the body.” 
5 bản dịch Kinh Thánh của Tin Lành dịch Diakonos là CHẤP SỰ theo cách dịch trong tiếng Hoa là 執事 đọc theo Hán Việt là CHẤP SỰ. 執 Chấp là nắm giữ, thi hành. 事 Sự là công việc. Chấp Sự là người đảm trách công việc trong Đạo tức là ĐẠO SỰ. Ngoài ra Tin Lành còn dùng từ TRỢ GIẢNG để nhấn mạnh nhiệm vụ chính Loan Báo Tin Mừng của chức Diakonos.
Thánh Tê-pha-nô (Stephen) Tử Đạo Tiên Khởi là một Phó Tế.
Thánh Lôrensô (Lawrence - 225-258) là một trong bảy Phó Tế của thành Roma chịu tử đạo.
Ngày 8 tháng 6 năm 536 một Phó Tế được phong làm Giáo Hoàng Silverius.
(Hình Papa Phanxicô trả lời phỏng vấn trên máy bay ngày 7-5-2019 về việc Giáo Hội đang nghiên cứu phong chức Phó Tế cho phụ nữ)
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo