🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Kim Long Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Kim Long. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Kim Long
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Kim Long Năm 2024
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
xã Kim Long, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
Giờ Lễ Nhà Thờ Kim Long:
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ
XUÂN NHÂM DẦN 2022
??———————————————??
• THỨ HAI: Ngày 31/01/2022 (29 Tết)
? Sáng không có Thánh lễ
Tối 21h00 : THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM (CĐ Gia Trưởng)
• THỨ BA: Ngày 01/02/ 2022 (Mùng 1 Tết)
“CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI”
Thánh Lễ I: 5h00 (CĐ Giáo Xứ)
Thánh Lễ II : 7h00 (CĐ Thếu Nhi)
Thánh Lễ III: 18h00 (CĐ Hiền Mẫu)
• THỨ TƯ: Ngày 02/02/2022 (Mùng 2 Tết)
“KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ”
(Tại Lễ Đài Lòng Thương Xót – Nhà Hài Cốt)
Thánh Lễ I : 5h00 (CĐ Giáo Xứ).
Thánh Lễ II :7h00 (CĐ Thếu Nhi)
Thánh Lễ III: 18h00 (CĐ Hiền Mẫu)
• THỨ NĂM: Ngày 03/02/ 2022 (Mùng 3 Tết)
“THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM”
(Cầu cho Ân Nhân Giáo Phận - Sau Thánh lễ làm phép xe)
Thánh Lễ I : 5h00 (CĐ Giáo Xứ)
Thánh Lễ II : 7h00 (CĐ Gia Trưởng)
Thánh Lễ III: 18h00 (CĐ Thiếu Nhi)
• THỨ SÁU: Ngày 04/02/2022 (Mùng 4 Tết)
“CẦU NGUYỆN CHO CÁC TU SĨ ĐÃ QUA ĐỜI”
Thánh Lễ: 6h00 (CĐ Giáo Xứ)
• THỨ BẢY: Ngày 05/02/2022 (Mùng 5 Tết)
Thánh lễ: 6h00 (CĐ Hiền Mẫu)
 Buổi Chiều Thánh Lễ Chúa Nhật V Thường Niên (Bình Thường)
Nhà thờ Kim Long; Giáo xứ Kim Long;Giáo họ Kim Long; Lịch lễ Kim Long; Lịch lễ nhà thờ Kim Long;Giờ lễ nhà thờ Kim Long; Giờ lễ Kim Long; Thánh lễ Kim Long; Giáo lý nhà thờ Kim Long; Giáo lý Kim Long
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo