🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Đồng Trì Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Đồng Trì. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Đồng Trì
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Đồng Trì Năm 2024
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội
Quan Thầy: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Thánh Théophane Vénard (18/2)
Số Điện Thoại: 043 861-1104
Giờ Lễ Nhà Thờ Đồng Trì:

Lịch Lễ Tuần Thánh Và Lễ Phục Sinh 2022 

Lễ Tuần Thánh Và Thánh Lễ Phục Sinh Xem tại đây

Ngày thường: 04:30 (Thứ: 2, 3, 4, 6) - 18:30 (thứ 5, 7)

Chúa nhật: 07:00 - 16:30Nhà thờ Đồng Trì; Giáo xứ Đồng Trì;Giáo họ Đồng Trì; Lịch lễ Đồng Trì; Lịch lễ nhà thờ Đồng Trì;Giờ lễ nhà thờ Đồng Trì; Giờ lễ Đồng Trì; Thánh lễ Đồng Trì; Giáo lý nhà thờ Đồng Trì; Giáo lý Đồng Trì
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo