🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Chính tòa Xã Đoài Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Chính tòa Xã Đoài. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Chính tòa Xã Đoài Năm 2024
Giáo Hạt: Xã Đoài
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (0383) 861.515
Giáo Phận: Giáo phận Vinh
Giờ Lễ Nhà Thờ Chính tòa Xã Đoài:
Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài; Giáo xứ Chính tòa Xã Đoài;Giáo họ Chính tòa Xã Đoài; Lịch lễ Chính tòa Xã Đoài; Lịch lễ nhà thờ Chính tòa Xã Đoài;Giờ lễ nhà thờ Chính tòa Xã Đoài; Giờ lễ Chính tòa Xã Đoài; Thánh lễ Chính tòa Xã Đoài; Giáo lý nhà thờ Chính tòa Xã Đoài; Giáo lý Chính tòa Xã Đoài
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo