🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Cầu Rầm Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Cầu Rầm. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Cầu Rầm
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Cầu Rầm Năm 2024
Giáo Hạt: Cầu Rầm
KA6, P. Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (0383) 835.862
Giáo Phận: Giáo phận Vinh
Giờ Lễ Nhà Thờ Cầu Rầm:
 GIỜ LỄ CHÚA NHẬT V TN TẠỊ GIÁO XỨ CẦU RẦM NĂM 2022
• 3 giờ chiều thứ 7 ngày 05/02/2022: Lễ tại giáo họ Mỹ Hậu
• 5 giờ sáng Chúa nhật ngày 06/02/2022: Lễ tại nhà thờ xứ cho phụ huynh
• 7 giờ 30 sáng Chúa nhật ngày 06/02/2022: lễ tại nhà thờ xứ cho giới trẻ
• 3 giờ chiều Chúa nhật ngày 06/02/2022: Lễ tại giáo họ Vĩnh Giang
• 7 giờ 30 tối Chúa nhật ngày 06 /02/2022: Lễ tại nhà thờ xứ
Nhà thờ Cầu Rầm; Giáo xứ Cầu Rầm;Giáo họ Cầu Rầm; Lịch lễ Cầu Rầm; Lịch lễ nhà thờ Cầu Rầm;Giờ lễ nhà thờ Cầu Rầm; Giờ lễ Cầu Rầm; Thánh lễ Cầu Rầm; Giáo lý nhà thờ Cầu Rầm; Giáo lý Cầu Rầm
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo