🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Bùi Ngõa Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Bùi Ngõa. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Bùi Ngõa
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Bùi Ngõa Năm 2024
Giáo Hạt: Xã Đoài
Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (0383) 821.074
Giáo Phận: Giáo phận Vinh
Giờ Lễ Nhà Thờ Bùi Ngõa:
Nhà thờ Bùi Ngõa; Giáo xứ Bùi Ngõa;Giáo họ Bùi Ngõa; Lịch lễ Bùi Ngõa; Lịch lễ nhà thờ Bùi Ngõa;Giờ lễ nhà thờ Bùi Ngõa; Giờ lễ Bùi Ngõa; Thánh lễ Bùi Ngõa; Giáo lý nhà thờ Bùi Ngõa; Giáo lý Bùi Ngõa
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo