🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Mỹ Thủy Giáo phận Phát Diệm
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Mỹ Thủy. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Mỹ Thủy
Nhà Thờ Giáo Xứ Mỹ Thủy Giáo phận Phát Diệm
Giáo Hạt: Hạt Ðồng Chưa
Xã Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình
Quan Thầy: Thánh Phêrô
Số Điện Thoại: (030)866-578
Giới thiệu về nhà thờ Mỹ Thủy:
 
Nhà thờ Mỹ Thủy; Giáo xứ Mỹ Thủy;Giáo họ Mỹ Thủy; Lịch lễ Mỹ Thủy; Lịch lễ nhà thờ Mỹ Thủy;Giờ lễ nhà thờ Mỹ Thủy; Giờ lễ Mỹ Thủy; Thánh lễ Mỹ Thủy; Giáo lý nhà thờ Mỹ Thủy; Giáo lý Mỹ Thủy
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo