🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Cái Mơn Giáo phận Vĩnh Long
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Cái Mơn. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Cái Mơn
Nhà Thờ Giáo Xứ Cái Mơn Giáo phận Vĩnh Long
Giáo Hạt: Cái Mơn
Nhà thờ Cái Mơn, QL57, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: +842753875140
Giới thiệu về nhà thờ Cái Mơn:

Năm thành lập: 1872

Linh Mục Chánh Xứ: Gioan Baotixita Lê Đình Bạch
Linh Mục Phó Xứ, Phụ Tá: Giuse Võ Phú Quốc, Gioakim Trương Minh Trúc, Phaolô Hà Văn Phong, Antôn Nguyễn Văn Thường, Phaolô Trần Nghệ Thuật, Đôminicô Lê Cao Thủ
 

Tiểu sử ngắn gọn của nhà thờ

  • 1803 một Nhà thờ nhỏ thô sơ được dựng lên ỏ xóm ông Bái để đọc kinh dự lễ khi có Cha đến. Đây là nguồn gốc Nhà thờ Cái Mơn đầu tiên nhưng xác định nơi chốn thì không ai biết.
  • 1854 Cha Phêrô Tám được chính thức chỉ định là Cha sở (Nam kỳ Địa phận). Chính Cha đã cổ động giáo dân xây cất Nhà thờ bằng cây, vách ván, lợp lá tại xóm rạch Ông Mầu ngay phần mộ Thánh Minh ngày nay. Đây là Nhà thờ thứ hai của Cái Mơn. Thời kỳ nầy trong sổ có ghi tên một quới chức là ông Trùm Can.
  • 1864 Cha Gernot, tên thường gọi là Bề Trên Quí là Cha sở kiêm Bề Trên Nhà phước Cái Mơn. Năm 1872 cùng với ông Trùm Ngọ làm quản đốc Cha Gernot đã xây cất Nhà thờ Cái Mơn tại nơi hiện nay.Nhà thờ Cái Mơn; Giáo xứ Cái Mơn;Giáo họ Cái Mơn; Lịch lễ Cái Mơn; Lịch lễ nhà thờ Cái Mơn;Giờ lễ nhà thờ Cái Mơn; Giờ lễ Cái Mơn; Thánh lễ Cái Mơn; Giáo lý nhà thờ Cái Mơn; Giáo lý Cái Mơn
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo