🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Trước Khi Rước Lễ

Lạy Chúa Giêsu, Con tin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và yêu thương mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi cho con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con.

Xin giúp con rước Chúa cho nên.

Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo