🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có sáu điều răn:

- Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc

- Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc

- Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần

- Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh

- Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc

- Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy


English version of Sáu Điều Răn Hội Thánh


The Six Precepts of the Church (The Duties of a Catholic)

1. To go to Mass and refrain from servile work on Sundays and Holy days

2. To go to Confession at least once a year

3. To receive the Eucharist at least once a year, during the Easter Season

4. To observe the days of fasting and abstinence

5. To help to provide for the needs of the Church according to one’s abilities and station in life

6. To obey the marriage laws of the Church

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo