🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Cầu Nguyện Khi Vào Bệnh Viện

Lạy Cha trên trời, Cha yêu thương của con. Với hết tâm hồn và lòng tin tưởng vào Cha, con đầu phục và tín thác con người của con trong bàn tay và sự quan phòng của Chúa. Con biết Cha yêu thương con hơn con yêu thương chính mình. Con xin Cha hướng dẫn và ban sự khôn ngoan của Cha cho các bác sĩ và y tá là những người săn sóc và thi hành các trợ giúp ý tế cho con. Xin Cha cho họ trí óc, đôi mắt, bàn tay và trái tim của Cha, để họ được tham dự vào công trình cứu độ và chữa lành của Cha, giúp con hồi phục thân xác. Xin Cha hãy làm cho con điều tốt nhất trong chương trình của Cha đã tiền định, và cho con luôn tin tưởng vào thánh ý của Cha. Trên hết mọi sự, xin Cha ban cho con bình an và niềm tin không lay chuyển vào Cha. Trong tay Cha, con xin phó thác linh hồn và thân xác của con. Con cám ơn Cha và cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo